Ledenbetrokkenheid

De wensen en behoeften van onze leden staan centraal in ons beleid. Om de wensen en behoeften te achterhalen doen we bijvoorbeeld onderzoek onder onze leden en gaan we actief in gesprek tijdens bijvoorbeeld evenementen.

Ledenonderzoek: doorverwijzingen binnen de GGZ

We vinden het belangrijk dat onze leden niet onnodig (lang) op wachtlijsten staan en dat zij direct passende zorg krijgen. Om de wensen en behoeften van onze leden te achterhalen, hebben we samen met GGZ-aanbieders en huisartsen onderzoek gedaan naar cliëntervaringen bij doorverwijzingen naar en binnen de GGZ. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was het verwijsproces van de huisarts.

Op basis van dit onderzoek werd duidelijk dat, voor het bepalen van de juiste diagnose, het toevoegen van enkele, concrete en persoonlijke vragen voor de cliënt zorgt voor een effectiever verwijsproces. Dit resulteert op zijn beurt weer op een betere en snellere match tussen zorgvraag- en aanbod. 

Ledenonderzoek: mentale gezondheid 

Naast ons ledenonderzoek om cliëntervaringen te achterhalen voor doorverwijzing naar en binnen de GGZ hebben we onderzocht hoe er tijdig voldoende aandacht kan zijn voor mentale gezondheid en weerbaarheid waar er (nog) geen sprake is van een zorgvraag.

Op basis van de inzichten uit dit onderzoek werd duidelijk dat we leden konden ondersteunen bij het (h)erkennen van psychische klachten en kunnen wijzen op betrouwbare en beschikbare (zelf)hulp oplossingen en ondersteuning.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam