GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn er steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. In samenwerking met MIND reiken we daarom jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven. 

Voor en door GGZ-instellingen

Initiatieven die zich richten op herstel van GGZ-cliënten worden niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet waardoor ze afhankelijk zijn van subsidies. VGZ pakt samen met MIND haar maatschappelijke rol. Wij zetten herstel, eigen regie en herstel ondersteunende zorg in de GGZ op de kaart door het uitreiken van de GGZ Herstelspecial. Dit is een geldprijs waarmee we herstelinitiatieven steunen zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden. De geldprijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC van Coöperatie VGZ één euro afdragen. Dat maakt samen een mooi bedrag wat wordt verdeeld onder de ingediende herstelinitiatieven.

Inschrijving GGZ herstelspecial 2021 geopend

Empowerende initiatieven in beeld

In 2021 biedt de Herstelspecial extra aandacht aan initiatieven voor en door jongeren vanaf 18 jaar. Dit jaar bedraagt het prijzengeld € 60.000,- . Een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van VGZ, MIND, gemeenten en zorgaanbieders, selecteert de prijswinnaars uit de aanmeldingen.

Meer weten over de herstelspecial 2021? Stel uw vraag via de mail.  

Feestelijke uitreiking

De uitreiking van de herstelspecial 2021 vindt plaats in november 2021.

Een herstelinitiatief aanmelden

Voldoet het initiatief aan onderstaande voorwaarden? Meld het initiatief dan vóór 20 september 2021 aan via het aanmeldformulier.

Voorwaarden van de GGZ herstelspecial 2021

Om kans te maken op de Herstelspecial 2021 moeten initiatiefnemers voldoen aan de volgende criteria en randvoorwaarden:

 • In het initiatief spelen deelnemers/ervaringsdeskundigen een belangrijke rol.
 • Het initiatief draagt bij aan het versterken van de mentale kracht. De volgende facetten kunnen daarbij een rol spelen:
 • Een laagdrempelige, veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats
 • Een luisterend oor, herkenning
 • De mogelijkheid om je talenten te ontdekken, om creatief te zijn
 • Werken aan levensvragen, welbevinden, zelfredzaamheid, toekomst (relaties, onderwijs, werk)
 • Verzorgen van voorlichting door inbreng ervaringsverhalen op scholen, bij hulpverleners, etc..
 • Inbreng ervaringsdeskundigheid bij beleidsvorming van gemeenten, zorgaanbieders, etc..
 • Extra punten als het initiatief ook aantrekkelijk is voor jongeren vanaf 18 jaar.
 • Het initiatief is geen structureel onderdeel van een reguliere aanbieder van zorg/welzijn.
 • Het initiatief heeft een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
 • Het initiatief heeft een ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling) of is bereid deze status te verkrijgen.

Uitreiking herstelspecial 2020

Elf GGZ-instellingen - die volledig afhankelijk zijn van subsidies - ontvingen op dinsdag 10 november tijdens de uitreiking van de GGZ Herstelspecial een financieel steuntje in de rug ter waarde van ruim € 67.000,-. Voor hen is deze bijdrage extra waardevol, omdat deze herstelinitiatieven van GGZ-cliënten buiten de financiering vanuit de zorgverzekeringswet vallen. Lees meer in het bericht 'Ruim €67.000 euro voor elf GGZ-herstelinitiatieven'. 

Alle winnaars van de GGZ Herstelspecial 2020

Uitreiking GGZ Herstelspecial 2019

Praktijkvoorbeelden

Wow-ervaring voor (ex-) verslaafden
De Will Hawkins foundation realiseert creatieve projecten mét en dóór ex-verslaafden in de vorm van theater, muziek, dans of beeldende kunst. De (ex)cliënten vertellen hun verhaal en dragen daarmee bij aan de-stigmatisering van verslavingsproblemen. Door het commitment aan te gaan voor zo’n optreden stimuleren (ex-)verslaafden elkaar in hun herstel. Samen er een geheel van maken, ieder met zijn eigen inbreng, zijn eigen tekortkomingen en zijn eigen talenten. Er wordt samen gerepeteerd en afspraken gemaakt waarbij ieder zijn deeltaken heeft. Het gaat om het samen afstemmen en eruit komen. Samen toewerken naar een spannend optreden, samen de stress doorstaan en samen de beloning ervaren van het succes geeft een enorme kick!
Meer energie en minder gezondheidsklachten
De Stadskamer wil ervoor zorgen dat deelnemers aan de dagbesteding gezonder kunnen eten. Elke dag eten mensen een gezond ontbijt, lunch en diner voor een schappelijke prijs. Dit doen we door ons eigen brood te bakken. We hebben immers echte bakkers bij ons op de dagbesteding. Zij kunnen hun vak weer uitoefenen en iedereen eet gezond brood tegen een lage prijs. Onze eigen groenten? Daarvoor werken we samen met een zorgboerderij in de regio. Hier leren we direct van alles over het werken in de tuin. De deelnemers voelen zich nuttig; voor zichzelf maar ook voor een ander. Het nuttigen van gezonde voeding zorgt voor meer energie en minder gezondheidsklachten voor iedereen bij de stadskamer. Daarnaast zorgt het project ervoor dat er meer draagvlak en middelen zijn om initiatieven van mensen te kunnen ontwikkelen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam