Uw gekozen zorgsoort:

GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. Daarom reiken wij - in samenwerking met MIND - jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven.

Uitreiking GGZ Herstelspecial 2018

Op woensdag 31 oktober organiseren wij, in samenwerking met MIND, de uitreiking van de GGZ Herstelspecial 2018. Het definitieve programma volgt nog, maar het belooft een inspirerende en interactieve dag te worden.

Ab Klink opent de dag met de visie van VGZ op de herstelgedachte. Alie Weerman, lector GGZ en samenleving aan de hogeschool Windesheim neemt u vervolgens mee in haar kijk op de verbinding tussen GGZ en samenleving. Tijdens verschillende workshops kunt u zelf actief in gesprek over de verschillende onderwerpen die de herstelgedachte raken. Uiteraard vindt er natuurlijk een feestelijke uitreiking plaats van de GGZ Herstelspecial 2018! Kortom: een feestelijke, gezellige maar zeker ook inspirerende dag die helemaal in het teken staat van de herstelgedachte. 

Meld u aan voor de uitreiking!

Wilt u de uitreiking bijwonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op 31 oktober! U meldt zich gemakkelijk en snel aan via het aanmeldformulier. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u z.s.m. een persoonlijke uitnodiging met meer informatie en details over het programma.


360x150

Voor en door GGZ-instellingen

Initiatieven die zich richten op herstel van GGZ-cliënten worden niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet waardoor ze afhankelijk zijn van subsidies. VGZ pakt samen met MIND haar maatschappelijke rol. Wij zetten herstel, eigen regie en herstel ondersteunende zorg in de GGZ op de kaart door het uitreiken van de GGZ Herstelspecial. Dit is een geldprijs waarmee we herstelinitiatieven steunen zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden.

De geldprijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC van Coöperatie VGZ één euro afdragen. Dat maakt samen een mooi bedrag wat wordt verdeeld onder de ingediende herstelinitiatieven.

Voorwaarden van de GGZ Herstelspecial

We helpen graag meerdere initiatieven met een financiële ondersteuning. Om kans te maken op de prijs moet voldaan worden aan de volgende criteria en randvoorwaarden:

  • De organisatie is onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders
  • De organisatie draagt bij aan herstel van GGZ-cliënten; bijvoorbeeld door het leren pakken van            een rol in de maatschappij of het leren omgaan met een aandoening.
  • De organisatie heeft een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
  • De organisatie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), of is bereid deze status te verkrijgen.

Maak kans, meld uw initiatief aan!

Wilt u een initiatief aanmelden voor de Herstelspecial in 2019? Houdt u dan deze pagina in de gaten. Zodra de aanmeldperiode voor de Herstelspecial in 2019 opent, vindt u hier een deelnameformulier.

Praktijkvoorbeelden

Wow-ervaring voor (ex-) verslaafden

De Will Hawkins foundation realiseert creatieve projecten mét en dóór ex-verslaafden in de vorm van theater, muziek, dans of beeldende kunst. De (ex)cliënten vertellen hun verhaal en dragen daarmee bij aan de-stigmatisering van verslavingsproblemen. Door het commitment aan te gaan voor zo’n optreden stimuleren (ex-)verslaafden elkaar in hun herstel. Samen er een geheel van maken, ieder met zijn eigen inbreng, zijn eigen tekortkomingen en zijn eigen talenten. Er wordt samen gerepeteerd en afspraken gemaakt waarbij ieder zijn deeltaken heeft. Het gaat om het samen afstemmen en eruit komen. Samen toewerken naar een spannend optreden, samen de stress doorstaan en samen de beloning ervaren van het succes geeft een enorme kick!


Meer energie en minder gezondheidsklachten Wow-ervaring voor (ex-)verslaafden

De Stadskamer wil ervoor zorgen dat deelnemers aan de dagbesteding gezonder kunnen eten. Elke dag eten mensen een gezond ontbijt, lunch en diner voor een schappelijke prijs. Dit doen we door ons eigen brood te bakken. We hebben immers echte bakkers bij ons op de dagbesteding. Zij kunnen hun vak weer uitoefenen en iedereen eet gezond brood tegen een lage prijs. Onze eigen groenten? Daarvoor werken we samen met een zorgboerderij in de regio. Hier leren we direct vanalles over het werken in de tuin. De deelnemers voelen zich nuttig; voor zichzelf maar ook voor een ander. Het nuttigen van gezonde voeding zorgt voor meer energie en minder gezondheidsklachten voor iedereen bij de stadskamer. Daarnaast zorgt het project ervoor dat er meer draagvlak en middelen zijn om initiatieven van mensen te kunnen ontwikkelen.

Heeft u nog vragen? 

Mocht u verder nog vragen hebben over de GGZ herstelspecial, dan kunt u die stellen via ggzherstelspecial@vgz.nl