Digitale zorg

De wereld verandert. Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen. Ook binnen de GGZ bieden digitale vormen van zorg uitkomst. Een versnelling is noodzakelijk. Niet alleen om te voldoen aan de veranderende behoeften van cliënten, maar zeker ook als oplossingsrichting voor de wachtlijsten, de arbeidsmarktproblematiek én de stijgende zorgkosten.  

Samen werken aan het digitaliseren van zorg 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat de volgende ambitie opgenomen: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Onderdeel van deze ambitie is het vrijspelen van 6% behandelcapaciteit door de inzet van digitale zorg. De inzet van digitale zorg moet ook bijdragen aan het vergroten van de flexibiliteit en regie van zowel de cliënt als de behandelaar.

De gezamenlijke ambitie in het IZA hebben we met alle zorgverzekeraars in Nederland vertaald naar specifieke ambities die de verdere groei van digitale zorg stimuleren en faciliteren. Deze staan beschreven in het dossier ‘Zorginkoopambities Digitale Zorg 2024’.  

Onze inzet op digitale zorg

Wij stimuleren en faciliteren digitale zorg door: 

 • Onze leden online toepassingen/zelfhulpprogramma’s aan te bieden
 • Onze leden actief door te verwijzen naar zorgaanbieders die inzetten op doelmatige digitale zorg
 • Zorgaanbieders te inspireren en motiveren om bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van digitale zorg te delen en te implementeren (Good Practices)
 • Zorgaanbieders te stimuleren om concreet aan de slag te gaan met digitale zorg door middel van gunstigere contractvoorwaarden 

We vragen aan zorgaanbieders met wie wij gericht afspraken maken over de inzet van digitale zorg om gebruik te maken van het zorglabel ‘Digitale GGZ’, zodat inzichtelijk is in welke mate dit binnen het zorgtraject is ingezet.  

Voor 2024 belonen wij zorgaanbieders die aantoonbaar inzetten op digitalisering en met ons afspraken maken over de inzet van digitale zorg welke leidt tot een kortere behandelduur. Dat betekent dat zorgaanbieders die daar niet aantoonbaar op inzetten, nadelige effecten kunnen ondervinden in het contractaanbod. Bijvoorbeeld in het tariefaanbod of door selectieve inkoop. Zo dragen we gezamenlijk bij aan de uitdagingen in de GGZ. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam