Behoefteonderzoek voor de GGZ

De kloof tussen vraag en aanbod binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt steeds groter. De wachttijden lopen niet of nauwelijks terug en er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Om deze ontwikkelingen beter te begrijpen en kansen te ontdekken om dit tegen te gaan, hebben we met diverse partners een behoefteonderzoek uitgevoerd onder GGZ-patiënten. Dit behoefteonderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd en biedt kansen om met elkaar te zorgen voor tijdige en passende zorg op de juiste plek. Hieronder leest u meer achtergrondinformatie over het behoefteonderzoek voor de GGZ. 

Hoe kunnen we beter inspelen op de verschillende behoeften van de GGZ-patiënt?

Deze vraag stond centraal in het behoefteonderzoek voor de GGZ. Samen met experts die werkzaam zijn in de GGZ en patiënten zijn we op zoek gegaan naar specifieke kenmerken, ervaringen en behoeften van verschillende GGZ-patiënten.

Dit alles met als doel om te achterhalen of én hoe er voor deze verschillende patiënten kansen liggen om de zorgvraag nog beter af te stemmen op het zorgaanbod. Bijvoorbeeld door specifieke behandelingen en/of door de inzet van bewezen eHealth oplossingen en andere ondersteunde (online) tools. 

Samenwerking met experts 

Voorafgaand aan en tijdens het behoefteonderzoek hebben we samengewerkt met verschillende partners met expertise binnen de GGZ:

Aanpak en uitvoering onderzoek

Hieronder vindt u meer informatie over de processtappen, aanpak en uitvoering van het onderzoek.

 1. Voorbereiding onderzoek

  Inventarisatie speelveld en formulering uitdagingen.

 2. Interviews met 5 experts werkzaam in de GGZ

  In gesprek met de experts om te leren van hun visie over onder andere de digitalisering binnen de GGZ.

 3. Diepte interviews met 16 GGZ-patiënten 

  Door gesprekken met patiënten krijgen we inzicht in hun beleving, ervaring en behoeften.

 4. Vaststellen verschillende patiëntgroepen, inclusief behoefteprofielen

  Verschillende behoefteprofielen maken het mogelijk om specifieke kansen bloot te leggen.

 5. Opstellen klantreis per behoefteprofiel

  Door een globale klantreis per profiel op te stellen, doorleven we de ervaring van de verschillende profielen.

 6. Enquete onder 180 GGZ-patiënten (toetsing/kwantificatie)

  We kwantificeren de profielen door middel van een enquête onder 180 verschillende GGZ-patiënten. Zo kunnen we gerichter prioriteren en concreet op zoek gaan naar kansen.

 7. In kaart brengen van kansen voor het realiseren van
  'Tijdige en passende geestelijke gezondheidszorg op de juiste plek'

  Op basis van de behoefteprofielen en klantreizen, bepalen we welke specifieke behandelingen en/of online tools een concrete bijdrage kunnen leveren aan tijdige en passende geestelijke gezondheidszorg op de juiste plek.

Resultaten van het onderzoek: concrete inzichten en praktische tips voor de Ambulante, veerkrachtige patiënt*

Uiteindelijk geven de resultaten van dit onderzoek concrete inzichten over waar de Ambulante, veerkrachtige patiënt behoefte aan heeft (zorgvraag) én wanneer. Daarnaast geeft dit onderzoek praktische tips en adviezen over welke specifieke behandelingen en tools ingezet kunnen worden om voor deze patiënten tijdige, passende zorg op de juiste plek te realiseren. 

*Kenmerken van de ambulante, veerkrachtige patiënt: werkt of studeert, heeft één specifieke stoornis, heeft voldoende stabiliteit en/of heeft een sociaal steunsysteem (familie/vrienden).

Meer informatie over deze doelgroep of de resultaten van het onderzoek?

Bekijk dit en meer in de infographic 'Tijdige en passende geestelijke gezondheidszorg op de juiste plek, dat doen we samen'. 

Direct naar:
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam