Uw gekozen zorgsoort:

GGZ Herstelspecial

In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel, zelfregie en ervaringsdeskundigheid. Deze initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt herstel bevorderd en terugval voorkomen. Herstelondersteuning verdient aandacht en een steuntje in de rug. VGZ en MIND reiken daarom jaarlijks de GGZ Herstelspecial uit aan een van deze initiatieven.

360x150

Initiatieven die zich richten op herstel van GGZ-cliënten worden niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet waardoor ze afhankelijk zijn van subsidies. VGZ pakt samen met MIND haar maatschappelijke rol. Wij zetten herstel, eigen regie en herstel ondersteunende zorg in de GGZ op de kaart door het uitreiken van de GGZ Herstelspecial. Dit is een geldprijs waarmee we herstelinitiatieven steunen zodat zij herstelondersteuning kunnen blijven bieden.

Voor en door GGZ-instellingen

De geldprijs wordt bijeengebracht door GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC van Coöperatie VGZ één euro afdragen. Dat maakt samen een mooi bedrag wat wordt verdeeld onder de ingediende herstelinitiatieven.

 

Voorwaarden van de GGZ-herstelspecial

We helpen graag meerdere initiatieven met een financiële ondersteuning. Om kans te maken op de prijs moet voldaan worden aan de volgende criteria en randvoorwaarden:

  • De organisatie is onafhankelijk van reguliere zorgaanbieders
  • De organisatie draagt bij aan herstel van GGZ-cliënten; bijvoorbeeld door het leren pakken van een rol in de maatschappij of het leren omgaan met een aandoening.
  • De organisatie heeft een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
  • De organisatie is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), of is bereid deze status te verkrijgen.

 

Maak kans, meld uw initiatief aan!

Mocht uw initiatief kans maken op de herstelspecial dan kunt u zich daarvoor aanmelden middels het deelnameformulier. Bij uw aanmelding geeft u duidelijk aan waar u het geldbedrag voor wil inzetten. Wat heeft u nodig om uw project verder te helpen en welke droom gaat u hiermee verwezenlijken? Alle inzendingen dienen aangemeld te worden via het e- mailadres ggzherstelspecial@vgz.nl. U kunt uw inzending tot 29 augustus 2018 indienen. Een vakkundige jury beoordeelt vervolgens alle ingediende voorstellen en kiest uiteindelijk welke initiatieven met het prijzengeld hun droom kunnen verwezenlijken. 

Ja, ik wil kans maken en een initiatief aanmelden
Download het deelnameformulier en vul de vragenlijst in. Daarna stuurt u het ingevulde deelnameformulier naar ggzherstelspecial@vgz.nl.

Heeft u nog vragen? 

Mocht u verder nog vragen hebben over de GGZ herstelspecial, dan kunt u die stellen via ggzherstelspecial@vgz.nl. Half september maken we de nominaties bekend. De genomineerden worden persoonlijk op de hoogte gebracht over het vervolg. Iedereen die een initiatief heeft aangemeld, ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor de bekendmaking van de winnaars van de GGZ Herstelspecial op woensdag 31 oktober 2018

 

Praktijkvoorbeelden

Wow-ervaring voor (ex-)verslaafden

De Will Hawkins foundation realiseert creatieve projecten mét en dóór ex-verslaafden in de vorm van theater, muziek, dans of beeldende kunst. De  (ex)cliënten vertellen hun verhaal en dragen daarmee bij aan de-stigmatisering van verslavingsproblemen. Door het commitment aan te gaan voor zo’n optreden stimuleren (ex-)verslaafden elkaar in hun herstel. Samen er een geheel van maken, ieder met zijn eigen inbreng, zijn eigen tekortkomingen en zijn eigen talenten. Er wordt samen gerepeteerd en afspraken gemaakt waarbij ieder zijn deeltaken heeft. Het gaat om het samen afstemmen en eruit komen. Samen toewerken naar een spannend optreden, samen de stress doorstaan en samen de beloning ervaren van het succes geeft een enorme kick!

Meer energie en minder gezondheidsklachten

De Stadskamer wil ervoor zorgen dat deelnemers aan de dagbesteding gezonder kunnen eten. Elke dag eten mensen een gezond ontbijt, lunch en diner voor een schappelijke prijs. Dit doen we door ons eigen brood te bakken. We hebben immers echte bakkers bij ons op de dagbesteding. Zij kunnen hun vak weer uitoefenen en iedereen eet gezond brood tegen een lage prijs.  Onze eigen groenten? Daarvoor werken we samen met een zorgboerderij in de regio. Hier leren we direct vanalles over het werken  in de tuin. De deelnemers voelen zich nuttig; voor zichzelf maar ook voor een ander.  Het nuttigen van gezonde voeding zorgt voor meer energie en minder gezondheidsklachten voor iedereen bij de stadskamer. Daarnaast zorgt het project ervoor dat er meer draagvlak en middelen zijn om initiatieven van mensen te  kunnen ontwikkelen 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Daar geven we serieus invulling aan. Hoe we onze doelen formuleren en bereiken leggen we graag uit.