Uw gekozen zorgsoort:

Declaratieproblemen

Is het u niet duidelijk waarom wij een declaratie afwezen? Hieronder leest u de meest voorkomende declaratieproblemen en oplossingen. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Uw zorg komt niet voor vergoeding in aanmerking

Sommige behandelingen worden niet door ons vergoed. In de polisvoorwaarden van onze merken leest u welke behandelingen wel voor vergoeding in aanmerking komen.  

De zorgaanbieder is niet bevoegd om de gedeclareerde zorg te leveren

Wij vergoeden zorg alleen als die wordt verleend door een bevoegde zorgaanbieder. Hierbij gaan we af op uw registratie in Vektis. Staat u juist in Vektis, maar wijzen wij de declaratie af? 
Neemt u dan contact op met het Zorgaanbiedersloket

U bent gecontracteerd, maar wij betalen minder dan het contracttarief

Waarschijnlijk was er een probleem met uw contract op het moment dat u de declaratie indiende. U kunt hierover het beste contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket. Zij kunnen het contract met u doorspreken en zo nodig een nabetaling doen voor het tariefverschil.