Wat moet er op een (restitutie) nota staan? 

Om de niet-gecontracteerde zorg op de juiste manier te declareren, is het belangrijk dat u de (restitutie-)nota correct opbouwt. Hieronder vindt u meer informatie over de minimale eisen die de NZa stelt aan de informatie die op een nota moet staan.

Persoonsgegevens

Het is allereerst belangrijk om de persoonsgegevens van uw patiƫnt/onze verzekerde op de nota te vermelden. Zo weten wij precies om wie het gaat en kunnen wij zien hoe hij/zij verzekerd is. De persoonsgegevens hebben wij nodig om de zorgkosten op een correcte manier te kunnen verwerken. Onderstaande persoonsgegevens moeten minimaal op de nota staan:

 • Naam (voor- & achternaam)
 • Geboortedatum 
 • Geslacht
 • Postcode
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekerdenummer (optioneel)
 • UZOVI-code verzekeraar

Informatie over de behandeling(en) - GBGGZ

Naast de persoonsgegevens is de informatie over de behandeling(en) noodzakelijk. Hieronder de informatie die minimaal nodig is om de zorgkosten op een correcte manier te kunnen verwerken. 

 • Geleverd product
 • Prijs
 • Start- en einddatum van het behandeltraject
 • AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie heeft geleverd
 • AGB-code van de regiebehandelaar op persoonsniveau en diens beroep
 • AGB-code van de tweede regiebehandelaar op persoonsniveau en diens beroep (indien van toepassing)
 • Betrokken medebehandelaren en diens beroep
 • Het type verwijzer
 • AGB-code verwijzer op persoonsniveau, indien type verwijzer 1 - 4
 • Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de regiebehandelaar
 • Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep
 • Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd
 • Indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek

Informatie over de behandeling(en) - SGGZ

Naast de persoonsgegevens is de informatie over de behandeling(en) noodzakelijk. Hieronder de informatie die minimaal nodig is om de zorgkosten op een correcte manier te kunnen verwerken.

 • DBC-traject startdatum
 • DBC-traject einddatum
 • Declaratiecode
 • Gedeclareerde tarief
 • De AGB-code en het beroep van de regiebehandelaar
 • Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de regiebehandelaar
 • Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep
 • Het type verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer op persoonsniveau, indien type verwijzer 1 - 4
 • Dagbesteding (indien van toepassing)
 • DBC-prestatiecode
 • Zorgvraagzwaarte-indicator
 • Deelprestaties (indien van toepassing)
 • Lekenomschrijving (wanneer u aan uw patiënt factureert)

Vragen over de verwerking en afhandeling van de nota?

Voor vragen over de verwerking en afhandeling van de nota dient u cliënt, vanwege privacyredenen, zelf contact op te nemen met zijn/haar verzekeraar (afdeling Klantadvies).

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord