Wat moet er op een (restitutie) nota staan? 

Om niet-gecontracteerde zorg op de juiste manier te declareren, is het belangrijk dat u de (restitutie)nota correct opbouwt. Hieronder vindt u meer informatie over de minimale eisen waaraan een (restitutie)nota moet voldoen.

Om een (restitutie)nota te kunnen verwerken, hebben wij verschillende informatie nodig die wij hebben verzameld in een aantal categorieën. Door elke categorie uit te vouwen, ziet u per categorie precies welke eisen wij minimaal stellen aan een (restitutie)nota.

 • Het is allereerst belangrijk om een aantal van uw eigen gegevens op de nota te vermelden. Het gaat hierbij om minimaal de volgende gegevens:

  • Naam zorgaanbieder
  • AGB-code declarant
  • AGB-code locatie
  • Factuurkenmerk
  • Factuurdatum
 • Vervolgens is het belangrijk om de persoonsgegevens van uw patiënt/onze verzekerde op de nota te vermelden. Zo weten wij precies om wie het gaat en kunnen wij zien hoe hij/zij verzekerd is. De volgende persoonsgegevens hebben wij minimaal nodig om de zorgkosten op een correcte manier te kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Zorgtrajectnummer
  • Startdatum zorgtraject
  • Verzekerdennummer
  • UZOVI-code
 • Naast uw gegevens en de persoonsgegevens van onze verzekerde, is informatie over de behandeling noodzakelijk. De volgende informatie hebben wij minimaal nodig om de zorgkosten op een correcte manier te kunnen verwerken:

  • Naam regiebehandelaar
  • AGB-code regiebehandelaar
  • AGB-code verwijzer
  • Verwijstype
 • Vervolgens hebben wij ook informatie over de zorgvraag GGZ nodig om de nota te kunnen verwerken. Minimaal de volgende gegevens over de zorgvraag dienen op de nota vermeld te worden: 

  • DSM-hoofdgroep (wanneer het geen b-GGZ betreft)
  • Gb-GGZ profiel (alleen in geval van voorheen b-GGZ)
  • Gekozen zorgvraagtype
 • Om de nota te kunnen verwerken hebben we ook uitgebreide informatie over de prestatie nodig. Het gaat hierbij om minimaal de volgende gegevens: 

  • Prestatiecode
  • Prestatie
  • Uitvoeringsdatum
  • Geplande starttijd consult (alleen in geval van werkwijze conform 3.2 lid 2)
  • Gedeclareerd tarief (per prestatie)
  • Naam zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
  • AGB-code zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
  • Beroep zorgverlener die de prestatie heeft geleverd conform de veldnorm (indien zorgverlener geen AGB-code heeft)
  • Zorglabel

Vragen over de verwerking en afhandeling van de nota?

Voor vragen over de verwerking en afhandeling van de nota dient uw cliënt, vanwege privacyredenen, zelf contact op te nemen met zijn/haar verzekeraar (afdeling Klantadvies).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam