Declareren met een akte van cessie

Wilt u declareren namens uw patiënt? Dan vragen wij u vriendelijk het formulier 'Akte van cessie' te downloaden, volledig in te vullen en door middel van onderstaand formulier bij ons aan te leveren. Met een akte van cessie draagt uw patiënt, onze verzekerde zijn/haar recht op vergoeding over aan u. U kunt dan, namens uw patiënt, rechtstreeks de geleverde zorg bij ons declareren.

Het is belangrijk dat u dit formulier volledig ingevuld én ondertekend bij ons aanlevert.

Voeg hier a.u.b. een kopie van de nota toe. Let op: het notanummer moet overeenkomen met het notanummer dat is ingevuld op het formulier 'Akte van Cessie'.

Let op: de maximale bestandsgrootte van uw bijlage(n) is 5 MB. De volgende bestandstypes zijn toegestaan: bmp, doc(x), txt, gif, jpg, jpeg, pdf, png, tif(f), xls(x). Beveiligde bestanden of bestanden met een (extra) wachtwoord worden niet geaccepteerd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam