Uw gekozen zorgsoort:
GGZ

Machtiging langdurige GGZ voortgezet verblijf

Voor het leveren en declareren van langdurige geestelijke gezondheidszorg (bij een voortgezet verblijf van 366 t/m 1095 dagen) is er - volgens de zorgverzekeringswet - een machtiging nodig. Zodoende vragen wij u vriendelijk het formulier 'Checklist LGGZ' volledig in te vullen en bij ons aan te leveren. 

Waarom een machtigingsaanvraag?

Verblijf wordt vanuit de basisverzekering verstrekt als het verblijf medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg (Artikel 2.12 Besluit zorgverzekering). Specifiek voor psychische stoornissen geldt dat het medisch verblijf noodzakelijk moet zijn voor de geneeskundige behandeling in de GGZ. We moeten ons daarom een oordeel kunnen vormen of er sprake is van

 • Verzekerde GGZ diagnose
 • Inzet van verzekerde behandeling door een bevoegd behandelaar
 • Onvoldoende effectiviteit van een ambulante behandeling
 • Redenen voor opname volgens de multidisciplinaire richtlijnen of de duiding medisch        noodzakelijk verblijf van het ZiNL

Welke informatie is nodig?

Het is belangrijk dat u alle benodigde informatie bij ons aanlevert. De ingevulde checklist LGGZ moet tenminste onderstaande informatie omvatten:

 • Algemene gegevens (patiënt & behandelaar)
 • Reden invullen formulier (ingang tweede jaar verblijf of derde jaar verblijf)
 • Onderbouwing medische noodzaak voortzetting verblijf en herstelvermogen
 • Primaire diagnose, probleemgedrag en verblijfssetting
 • Itemscores van de HONOS
 • Ambulantiseringspotentie en participatiecheck
 • Eventuele belemmering in uitstroom
 • Voorstel en onderbouwing zorgzwaarte

Machtiging aanvragen

U kunt een machtigingsaanvraag veilig en snel bij ons aanleveren door onderstaand formulier volledig in te vullen en de gevraagde documenten als bijlage toe te voegen.

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord