Uw gekozen zorgsoort:

Machtiging langdurige GGZ voortgezet verblijf

Voor het leveren en declareren van langdurige geestelijke gezondheidszorg (bij een voortgezet verblijf van 366 t/m 1095 dagen) is er - volgens de zorgverzekeringswet - een machtiging nodig. Zodoende vragen wij u vriendelijk het formulier 'Checklist LGGZ' volledig in te vullen en bij ons aan te leveren. 

Aanleveren van machtigingsaanvraag

U kunt een machtigingsaanvraag veilig en snel bij ons aanleveren door onderstaand formulier volledig in te vullen en de gevraagde documenten als bijlage toe te voegen. 

Use this property to display a short description or any instructions, notes, or guidelines that the visitor should read when filling out the form. This will appear directly below the form name.