Retourinformatie voor afwijsreden 9454

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Verwijzer/Zorgaanbiedercode of Verwijzer/ZorgaanbiederSpecificatie moet voorkomen

 

Tips & adviezen:

 • Bij Type verwijzingscode 1 en 2 dient er een verwijzer AGB code gevuld te worden.
 • Bij Type verwijzingscode 7 dient ook het specialisme van de verwijzer gevuld te zijn.
 • Controleer in het AGB-register van Vektis en in het kwaliteitsstatuut of de Verwijzer ook daadwerkelijk mag verwijzen binnen de GGZ.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam