Retourinformatie voor afwijsreden 9004

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

De AGB-code zorgverlener/praktijk/instelling/servicebureau ontbreekt of is onjuist

 

Tips & adviezen: Controleer in de aangeleverde declaratie of de juiste gegevens van de hoofdaannemer/onderaannemer vermeld staat. Pas de gegevens aan en dien de declaratie opnieuw in.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam