Retourinformatie voor afwijsreden 8822

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Het maximum aantal verblijfsdagen is overschreden

Verblijf gericht op behandeling mag bij deze declaratie maximaal 1095 aaneengesloten dagen duren. 

Tips & adviezen: Controleer of de behandeldatum niet meer dan 1095 dagen na de startdatum van het ziektegeval valt. Als de behandeling inderdaad buiten deze termijn valt, kan de declaratie helaas niet vergoed worden. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam