Uw gekozen zorgsoort:
GGZ

Declareren met een akte van cessie

Wilt u declareren namens uw patiënt? Dan vragen wij u vriendelijk om een volledig ingevulde en ondertekende akte van cessie bij ons aan te leveren. Via een akte van cessie draagt uw patiënt, onze verzekerde zijn/haar recht op vergoeding over aan u. U kunt dan, namens uw patiënt, rechtstreeks de geleverde zorg bij ons declareren. Bekijk en download een voorbeeld van een akte van cessie.