Uw gekozen zorgsoort:

Vergoedingen

Vergoedingen voor gecontracteerde en niet-gecontracteerde geboortezorg.

  • Gecontracteerde zorgaanbieder

Verzekerden en de zorgaanbieder ontvangen 100% vergoeding van het tarief dat VGZ is overeengekomen met een gecontracteerde zorgaanbieder. 

  • Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Verzekerden ontvangen mogelijk een lager tarief indien zij gebruik maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Hiervoor hanteert VGZ de lijst ‘Maximale vergoedingen’. Naast de afgesloten verzekeringspolis, spelen ook het (verplicht en eventueel vrijwillig) eigen risico, en de eigen bijdrage van de verzekerde een rol bij de hoogte van de vergoeding. De lijst ‘Maximale vergoedingen’ vindt u op de website van het betreffende merk of label.

Eigen bijdrage kraamzorg

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage per uur kraamzorg. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt jaarlijks door het ministerie van VWS bepaald.

Eigen betaling niet-medische bevalling in een ziekenhuis of Eerstelijns geboortecentrum

Er geldt een eigen betaling voor een niet-medische bevalling in een ziekenhuis een eerstelijns geboortecentrum of in een integrale geboortezorgorganisatie De hoogte van deze eigen betaling wordt jaarlijks door het ministerie van VWS bepaald.

Wettelijk eigen risico en aanvullend vrijwillig eigen risico

Voor sommige aanverwante geboortezorg (bijvoorbeeld vervoer met ambulance of laboratorium onderzoeken in verband met de zwangerschap) is sprake van het wettelijk (én vrijwillig) eigen risico. Deze bedragen worden in mindering gebracht op de maximale vergoeding.

Vraag van een verzekerde over vergoedingen

Heeft uw klant (onze verzekerde) een vraag over haar vergoeding die u niet kunt beantwoorden? Verwijs haar dan naar onze klantenservice. Op de pagina Klantenservice en klachtenmanagement staan de telefoonnummers en adressen van al onze merken vermeld.

Klacht van een verzekerde over de geleverde zorg

In geval een verzekerde een klacht heeft over een vergoeding, verwijst u naar onze afdeling Klachtenmanagement. In geval onze verzekerde een klacht heeft over uw geleverde zorg, gaat u hierover gezamenlijk in overleg. Komt u er gezamenlijk niet uit? Neem dan contact op met VGZ. Op de pagina Klantenservice en klachten staan de telefoonnummers en adressen van al onze merken vermeld.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord