Onze visie op geboortezorg

In het inkoopbeleid geboortezorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Ontwikkelingen coronavirus
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa en op onze speciale webpagina over corona. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de geboortezorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

Ieder kind verdient de best mogelijke start, ondersteund door geboortezorg van hoge kwaliteit. In onze visie op de geboortezorg focussen we op de volgende thema’s:

  • Hogere kwaliteit via integrale samenwerking;
  • Bewaken toegankelijkheid kraamzorg;
  • Kwaliteitsnormen verloskundigen.

Wijzigingen inkoopbeleid 2021

Hieronder vindt u de wijzigingen voor het inkoopbeleid 2021.
  • Wijziging tijdspad - overeenstemming financiële aspecten Integrale Geboortezorg Organisaties (13-11-2020)

    In het op 1 april 2020 gepubliceerde inkoopbeleid geboortezorg, is opgenomen dat wij en de Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO) op uiterlijk 16 november 2020 overeenstemming bereiken over de financiële aspecten van de IGO-overeenkomst.

    De COVID-19 pandemie leidt echter tot vertraging bij de totstandkoming van de afspraken met de ziekenhuizen. Gezien het feit dat tweedelijns verloskunde een belangrijk onderdeel is van de IGO’s leidt dit ook tot vertraging bij het maken afspraken met de IGO’s. Wij streven er uiteraard naar om de afronding van de afspraken met de IGO’s zo spoedig mogelijk te realiseren.

Hogere kwaliteit via integrale samenwerking

We streven naar toekomstbestendige geboortezorg. Daarom stimuleren we integrale samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. Dit gebeurt bij voorkeur in integrale geboortezorg organisaties (IGO’s).

Door integraal samen te werken, kunnen zorgverleners en zorgorganisaties samen problemen herkennen en deze het hoofd bieden.

Daarom handhaven wij in 2021 de voorkeur voor de borging van integrale samenwerking in één regionale juridische entiteit. Door de onderlinge samenwerking te verbeteren en gezamenlijk te werken met één dossier, verbetert de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind.

Bewaken toegankelijkheid kraamzorg

De kraamzorg staat al langere tijd onder druk. Er is niet altijd en overal voldoende kraamzorg beschikbaar. Daardoor dreigen onze verzekerden soms geen kraamzorg te krijgen. Dat vinden wij niet acceptabel. Tegelijkertijd hebben we oog voor de moeilijke positie waarin kraamzorgorganisaties zich soms bevinden.

Om de kraamzorg toekomstbestendig te maken, is het nodig om de huidige manier van werken en het beschikbare aanbod te evalueren. Vooruitlopend op structurele oplossingen, verdelen we de beschikbare capaciteit zo eerlijk mogelijk over de kraamvrouwen. Goede samenwerking met en tussen kraamzorgaanbieders is daarbij een vereiste.

Kwaliteitsnormen verloskundigen

De verloskundige is een belangrijke zorgpartner voor zwangere vrouwen. Om de toegang tot goede verloskundige zorg te behouden, is inzicht in en grip op kwaliteit en doelmatigheid van groot belang. Daarom stimuleren wij met ingang van 2021 de toepassing van kwaliteitsnormen in de kwaliteitsregisters basisechoscopie. Zo investeren we samen met de beroepsgroep in toekomstbestendige verloskundige zorg.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 het inkoopbeleid gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines. inkoopbeleid Geboortezorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

De Nza heeft op 23 juni de prestatie- en tariefbeschikking kraamzorg 2021 gepubliceerd. We hebben vastgesteld dat deze niet leidt tot gewijzigd of aanvullend beleid voor onze overeenkomsten voor 2021. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders in de geboortezorg.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord