Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.  

Digitale zorg: een belangrijke bouwsteen

Met digitale zorg komt de zorg naar onze leden toe. Hierdoor kunnen ze vaker de zorg thuis ontvangen, of kunnen ze vanuit huis worden gemonitord. Dat is positief voor onze leden, hun omgeving en het milieu. Digitale zorg is ook een belangrijke bouwsteen om het groeiende capaciteitsprobleem in de zorg aan te pakken.

Gezamenlijke ambities

Bij het inkopen van zorg zetten we daarom, naast de reguliere fysieke zorg, ook volop in op digitale zorg. Samen met andere zorgverzekeraars hebben we in Zorgverzekeraars Nederland-verband gezamenlijke ambities geformuleerd voor de inkoop van digitale zorg. Om écht het verschil te maken, zetten we graag nog een stap verder op het gebied van digitale zorg. Samen met zorgaanbieders die hier de ambitie en mogelijkheden voor hebben.

Digitalisering binnen de geboortezorg

Voorlichting en instructie

Ook binnen de geboortezorg stimuleren we digitalisering. Daarom contracteren we in de kraamzorg de digitale levering van voorlichting en instructie. De voorlichting en instructies worden dan gegeven door middel van instructie filmpjes en / of face-to-face contact.

Digitaal gegevens uitwisselen

Daarnaast stimuleren we het landelijke project Babyconnect. Hierbij worden gegevens digitaal uitgewisseld tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en cliënt. Dit zorgt ervoor dat de cliënt en zorgverlener de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar hebben. Ook hoeven gegevens door Babyconnect niet meer mondeling besproken te worden of overgetypt. Dit bespaart tijd en verkleint de kans op fouten. Daarmee wordt de integraliteit, kwaliteit en efficiëntie binnen de verloskunde bevorderd.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam