Uw gekozen zorgsoort:

Declaraties

Hier leest u hoe u uw declaraties voor verloskundige zorg en kraamzorg declareert.

Declaraties Verloskundige zorg

  • Als gecontracteerde verloskundigenpraktijk declareert u rechtstreeks bij VGZ via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO.
  • Als niet-gecontracteerde verloskundige/verloskundigenpraktijk declareert u (ook) rechtstreeks bij VGZ via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO. Houdt u er rekening mee dat mogelijk niet de volledige declaratie voor vergoeding in aanmerking komt.

Papieren declaraties verstuurd door al dan niet-gecontracteerde zorgaanbieders van verloskundige zorg accepteert VGZ niet en zullen dus niet in behandeling worden genomen.

Declaraties Kraamzorg

  • Als gecontracteerde kraamzorgorganisatie declareert u rechtstreeks bij VGZ via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO.
  • Als niet-gecontracteerde zorgaanbieder van kraamzorg stuurt u de papieren nota naar uw klant mét een kopie van uw diploma én een ingevuld en ondertekend LIP-formulier.

Declaraties Eerstelijns geboortecentrum

  • Als gecontracteerd Eerstelijns geboortecentrum declareert u rechtstreeks bij VGZ via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO.
  • Als niet-gecontracteerd Eerstelijns geboortecentrum declareert u (ook) rechtstreeks bij VGZ via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO. Houdt u er rekening mee dat mogelijk niet de volledige declaratie voor vergoeding in aanmerking komt.

UZOVI-codes

Bekijk hier de UZOVI-codes die u gebruikt om te declareren.

Tarieven en prestaties Geboortezorg

Heeft u een overeenkomst?

Dan vergoedt VGZ aan u de tarieven die in de overeenkomst staan vermeld.

Heeft u geen overeenkomst?

Dan vergoedt VGZ de tarieven uit de lijsten ‘Maximale vergoeding niet-gecontracteerde zorgaanbieders’. U leest hier meer over op de pagina Vergoedingen.

Declareren via VECOZO

Om via VECOZO te declareren, gebruikt u een softwareprogramma. U vindt de juiste prestatiecodes in de prestatiecodelijsten van Vektis. Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling twaalf maanden de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. Op de website van VECOZO vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen, neemt u rechtstreeks contact op met Vecozo via support@vecozo.nl.

Verwerking declaraties

VGZ verwerkt de door u (via VECOZO) ingezonden declaraties volgens het GIGFIF-principe (goed is goed, fout is fout). Dat betekent dat juist ingediende declaraties direct geautomatiseerd worden verwerkt. De betaaldatum ligt later en staat vermeld op uw afrekenspecificatie.

Levert u een foutieve declaratie aan? Bijvoorbeeld met een verkeerde prestatiecode, dan wijst VGZ de betreffende declaratie(regel) af. VGZ doet geen aanpassingen aan de door u aangeleverde declaratie. Door via VECOZO te declareren, kunt u uw declaratie ook via VECOZO volgen. U ziet wat de status is, hoeveel VGZ vergoedt en (zo nodig) waarom een declaratie is afgewezen. Ook raadpleegt u via VECOZO de afrekenspecificatie.

Crediteren

U kunt een foutieve declaratie alleen crediteren als de declaratie (deels) door VGZ vergoed is. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren.

Als u een reeds ingediende declaratie deels of geheel wilt intrekken of wijzigen, maakt u een creditering aan in uw declaratieprogramma. Dit programma heeft naast de optie ‘debet’ ook een optie ‘credit’. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. De volledige informatie over crediteren leest u op de site van Vektis in het document ‘Standaardbeschrijving’ op pagina 25.

Crediteren van één of meerdere declaratieregels

Een creditregel dient exact gelijk te zijn aan de oorspronkelijke debetregel behalve het bedrag dat u oorspronkelijk heeft ingediend. In de creditregel neemt u altijd het door ons vergoede bedrag op. Vervolgens dient u de juiste debet-declaratie(regel) weer in via VECOZO.

Crediteren van een volledige declaratie

Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van VGZ een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag.

Verrekeningen

Creditregels of creditnota’s worden mogelijk verrekend met nog openstaande betalingen van VGZ. Met welke regels of nota’s crediteren (eventueel) zijn verrekend, ziet u terug op de afrekenspecificatie in VECOZO.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord