Rekenvoorbeeld 4: Correctie verrekenen met nieuwe declaratie

Soms corrigeren we achteraf een declaratie die we eerder al aan u hebben uitbetaald. Als blijkt dat we oorspronkelijk een te hoog bedrag aan u hebben uitbetaald, crediteren we dat deel van het uitbetaalde bedrag. Het creditbedrag verrekenen we dan met een nieuwe declaratie. We leggen deze manier van verrekenen uit aan de hand van rekenvoorbeeld 4.
Rekenvoorbeeld 4 visualiseert de rekensom die we onder de afbeelding in detail uitleggen.

Uitleg bij rekenvoorbeeld 4

 • Declaratie A: de oorspronkelijke declaratie

  In dit voorbeeld heeft u de betaling van €600 uit declaratie A al op uw rekening ontvangen.
 • Correctie X: wij corrigeren declaratie A achteraf 

  Wij corrigeren declaratie A achteraf. Bijvoorbeeld omdat blijkt dat onze verzekerde op de gedeclareerde behandeldatum een Wlz-indicatie had. In dit voorbeeld stellen we vast dat de uitbetaalde vergoeding voor declaratie A te hoog of zelfs onterecht was. Daarom wordt dit te hoge bedrag gecrediteerd. In dit geval is dat €100 + €200 = €300. 

  Dit creditbedrag verrekenen we met een volgende declaratie. 
 • Declaratie B: uw nieuwe declaratie

  We berekenen dat u voor declaratie B een vergoeding van €500 zal ontvangen. Deze vergoeding verrekenen we met het berekende creditbedrag uit Correctie X, namelijk €300. U ontvangt daarom voor declaratie B een bedrag van €500 - €300 = €200.
Let op: Het uiteindelijke bedrag dat u van ons ontvangt, kan weer opnieuw verrekend worden met andere nota's. 

U ontvangt een correctiespecificatie én een betaalspecificatie

 • Voor correctie X ontvangt u een correctiespecificatie

  Hierin wordt verwezen naar het factuurnummer van declaratie A en vindt u meer informatie over de gecorrigeerde declaratieregels.

 • Voor declaratie B ontvangt u een betaalspecificatie

  Omdat in declaratie B kosten zijn verrekend uit declaratie A, wordt in de betaalspecificatie van declaratie B verwezen naar declaratie A.

Of stel uw vraag

Heeft u de voorbeelden van verrekeningen en brieven bekeken? En heeft u nog steeds een vraag over een verrekening?

Stel uw vraag dan via het formulier Opvragen reden verrekening bedragen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam