Rekenvoorbeeld 2: Creditnota verrekenen met meerdere declaraties

Wanneer u een creditnota indient voor een declaratie die we al aan u hebben uitbetaald, proberen we het creditbedrag te verrekenen met 1 declaratie. Als dit niet lukt omdat het bedrag van de nieuwe declaratie te laag is, verrekenen we de creditnota met meerdere declaraties. We leggen deze manier van verrekenen uit aan de hand van rekenvoorbeeld 2.
Rekenvoorbeeld 2 visualiseert de rekensom die we onder de afbeelding in detail uitleggen.

Uitleg bij rekenvoorbeeld 2

 • Declaratie A: de oorspronkelijke declaratie

  In dit voorbeeld heeft u de betaling van €600 uit declaratie A al op uw rekening ontvangen.
 • Declaratie B: uw creditnota

  U dient zelf een creditnota/declaratie B in. Met declaratie B crediteert u in totaal €300 van het door u ontvangen bedrag uit declaratie A. Wij proberen deze €300 te verrekenen met 1 nieuwe declaratie. 
 • Declaratie C: uw nieuwe declaratie

  We berekenen dat u voor een nieuwe declaratie/declaratie C een vergoeding van €200 zal ontvangen. Deze vergoeding verrekenen we met het creditbedrag uit declaratie B. Omdat de vergoeding uit declaratie C lager is dan het creditbedrag uit declaratie B, is het niet mogelijk om het volledige creditbedrag in 1 keer te verrekenen. We verrekenen het maximaal beschikbare bedrag van €200. U ontvangt daarom €0 voor declaratie C. Van het creditbedrag uit declaratie B blijft €100 over. 
 • Declaratie D: uw nieuwe declaratie

  We berekenen dat u voor een nieuwe declaratie/declaratie D een vergoeding van €1000 zal ontvangen. Deze vergoeding verrekenen we met het overgebleven creditbedrag uit declaratie B, namelijk €100. U ontvangt daarom voor declaratie D een bedrag van €1000 - €100 = €900. 
Let op: Het uiteindelijke bedrag dat u van ons ontvangt, kan weer opnieuw verrekend worden met andere nota's. 

Dit ziet u terug op uw betaalspecificatie

U ontvangt in dit geval een betaalspecificatie voor zowel declaratie C als declaratie D. Hierop wordt verwezen naar de kenmerken van declaratie C/D, én naar het kenmerk van uw creditnota/declaratie B. 

Of stel uw vraag

Heeft u de voorbeelden van verrekeningen en brieven bekeken? En heeft u nog steeds een vraag over een verrekening?

Stel uw vraag dan via het formulier Opvragen reden verrekening bedragen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam