Correctiespecificatie

Wanneer een correctie op een eerder uitbetaalde declaratie financiële gevolgen heeft voor u, ontvangt een correctiespecificatie. Op deze pagina vind u een voorbeeld van een correctiespecificatie. We leggen uit welke informatie in de tabel staat en wat dat voor u betekent.
Dit voorbeeld van een correctiespecificatie geeft informatie over correcties die hebben plaatsgevonden op 2 verschillende declaratieregels binnen 1 declaratie. Eronder geven we in tekstvorm meer uitleg bij elke kolom in de correctiespecificatie.

Uitleg bij elke kolom, van links naar rechts

 • Regel

  Het nummer van de gecorrigeerde declaratieregel.
 • Declaratie

  Gegevens over de verzekerde en de behandelaar.
 • Specifieke gegevens

  Aanvullende gegevens zoals een eventueel machtigingsnummer, het patiëntnummer, een diagnosecode, etc.
 • Aantal

  Het aantal keren dat een behandeling is gedeclareerd op deze declaratieregel.
 • Datum aanvang/einde

  De startdatum en eventueel de einddatum van de gedeclareerde behandeling.
 • Oorspr. betaling

  Het bedrag dat oorspronkelijk aan u is uitbetaald, voordat de declaratieregel werd gecorrigeerd.
 • Gecorrigeerde betaling

  Het bedrag dat u krijgt uitbetaald na het corrigeren van de declaratieregel.
 • Te betalen

  Het door u te betalen of ontvangen bedrag, naar aanleiding van de correctie.

Dit kunt u van ons verwachten

Het totaalbedrag in kolom Te betalen kan een positief of een negatief bedrag zijn. Dit betekent het voor u:

 • Een positief bedrag (groter dan € 0)
  Dit bedrag heeft u van ons tegoed. U ontvangt het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening. Let op: soms wordt het positieve bedrag opnieuw verrekend met een andere correctie, creditnota, voorschot of zorgkostenplafond.  
 • Een negatief bedrag (kleiner dan € 0)
  Dit bedrag bent u aan Coöperatie VGZ verschuldigd. Het negatieve bedrag zal verrekend worden met nieuwere declaraties.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam