Betaalspecificatie

U ontvangt een betaalspecificatie wanneer we onderdelen van declaraties verrekend hebben. Bijvoorbeeld met onderdelen uit een andere declaratie, of met een voorschot. Op deze pagina vindt u een voorbeeld van een betaalspecificatie. We leggen uit welke informatie in de tabel staat. En wat dat voor u betekent. 

Dit voorbeeld van een betaalspecificatie laat een declaratie zien die verrekend is met 2 andere declaraties. Hierdoor ontvangt u na de verrekeningen een lager totaalbedrag dan het oorspronkelijke bedrag dat u van ons zou ontvangen. Eronder geven we in tekstvorm meer uitleg bij elke kolom in de betaalspecificatie.

Uitleg bij elke kolom, van links naar rechts

 • Decl. Nr. Coöperatie VGZ

  Het nummer van de declaratie waarin een wijziging heeft plaatsgevonden en de verzekeraar waar de declaratie onder valt. 
 • Uw factuurnr

  Het nummer van uw factuur dat gekoppeld is aan het nummer van 'Decl. Nr. Coöperatie VGZ’.
 • Bedrag te Betalen

  Het bedrag dat u van ons tegoed heeft.
 • Verrekend met declaratienr Coöperatie VGZ

  Het nummer van de declaratie waarmee ‘Decl. Nr. Coöperatie VGZ’ verrekend wordt.
  Is deze kolom leeg? Dan is uw declaratie verrekend met bijvoorbeeld een voorschot of zorgkostenplafond. 
 • Uw factuurnummer

  Uw factuurnummer dat gekoppeld is aan ‘Verrekend met declaratienr Coöperatie VGZ’.
  Is deze kolom leeg? Dan is uw declaratie verrekend met bijvoorbeeld een voorschot of zorgkostenplafond. 
 • Bedrag verrekening 

  Het bedrag dat verrekend wordt met ‘Bedrag te Betalen’. Hier staan altijd negatieve getallen. Een bedrag dat in deze kolom staat houden we in op de betaling die u van ons ontvangt. 
 • Opmerking

  Deze kolom is alleen gevuld wanneer 'Decl. Nr. Coöperatie VGZ' verrekend wordt met iets anders dan een declaratie. Dat leest u dan terug in de opmerking, bijvoorbeeld 'Salderen voorschot'. 

Dit kunt u van ons verwachten

U ontvangt een aparte betaalspecificatie voor iedere verrekende declaratie waarvoor u een nabetaling ontvangt. Op elke betaalspecificatie vindt u dus informatie over 1 declaratie.

Onder de streep vindt u het totaalbedrag na verrekening. Dit kan een positief getal zijn (groter dan € 0), of gelijk zijn aan € 0. Dit betekent het voor u:

 • Een positief getal

  U ontvangt dit bedrag zo snel mogelijk op uw rekening. U herkent deze betaling aan het kenmerk 'Uw ref:', gevolgd door uw factuurnummer uit de 2e kolom van de tabel. 
 • Een bedrag van € 0

  Het bedrag uit uw creditnota is helemaal verrekend met andere declaraties. U ontvangt daarom geen betaling naar aanleiding van uw creditnota.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam