Uw gekozen zorgsoort:

Specifieke vergoedingen

Op deze pagina omschrijven we vergoedingen die nieuw of aan verandering onderhevig zijn. Op de pagina Vergoedingen vindt u reguliere informatie over de aanspraak van onze verzekerden. In deze memo leest u meer over de aanspraak en vergoeding van apotheekbereidingen.

 

Anticonceptiva

Coöperatie VGZ neemt voor iedere verzekerde het debiteurenrisico voor anticonceptiva volledig op zich. U kunt declaraties van anticonceptiva rechtstreeks declareren. Een eventuele GVS-eigen bijdrage blijft van kracht. Het preferentiebeleid met betrekking tot deze middelen geldt in ieder geval voor de basisverzekering. Uiteraard bent u vrij om dit ook voor de aanvullende verzekering te hanteren.

 

Landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg

Het Landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg (PDF) wordt ingevuld door de behandelaar en is maximaal 3 maanden geldig. Per stoppoging en bij wijziging is een nieuw formulier vereist. Dit formulier is ook het recept.

 

Tecfidera

Tecfidera is geregistreerd voor gebruik bij multipele sclerose. Zoals u weet is de werkzame stof van Tecfidera dimethylfumaraat. Dimethylfumaraat wordt al sinds jaar en dag door apotheekhoudenden afgeleverd voor gebruik bij psoriasis. De meesten van u bestellen dit middel bij een zogenaamde grootbereider, in dit geval De Magistrale Bereider. Wij vinden dat de fabrikant van Tecfidera een absurd hoge prijs voor dit geneesmiddel vraagt. Daarom vragen wij u om op de gebruikelijke wijze dimethylfumaraat te bestellen bij De magistrale Bereider. Deze zal er dan voor zorgen dat u de beschikking krijgt over het geneesmiddel.

 

Vimpat

Op Vimpat 150mg zit een eigen bijdrage. Coöperatie VGZ vergoedt deze eigen bijdrage voortaan. Dit hebben we besloten omdat veel artsen en apothekers uitweken naar 50mg, omdat daar geen eigen bijdrage op zit. 150mg inclusief de eigen bijdrage is echter goedkoper dan drie keer 50mg, en bovendien is het voor mensen makkelijker om maar één pil te slikken. Daarom nemen wij de eigen bijdrage voor eigen rekening. Als u een recept aflevert aan een verzekerde van de Coöperatie VGZ voor Vimpat 150mg, dan kunt u deze receptregel inclusief de eigen bijdrage rechtstreeks bij ons declareren.

 

MARIG (Immunoglobuline i.m.)

Menselijk anti-rabiës immunoglobuline (MARIG) wordt als doorgeleverde bereiding geleverd door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) aan de GGD of apotheek. Wij vinden dit rationele farmacotherapie en vergoeden MARIG daarom zonder toestemming vooraf. U kunt voor de rechtstreekse declaratie van dit middel gebruik maken van lokale code 97095010. Het commentaarrecord moet gevuld worden met de omschrijving van het geleverde geneesmiddel. Transport- en/of verzendkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Dexamfetamine 2,5 mg tabletten

Tijdens het Spoeddebat in 2016 in de Tweede Kamer over levering van een doorgeleverde bereiding na de registratie van Amfexa® heeft de minister toegezegd dat 2,5 mg dexamfetamine gewoon vergoed mag worden door verzekeraars. Naar aanleiding van deze uitspraak vergoedt cVGZ de doorgeleverde bereiding dexamfetamine 2,5 mg. cVGZ vergoedt uitsluitend wanneer de dexamfetamine 2,5 mg door de voorschrijver op het recept wordt voorgeschreven én zolang de minister dit gedoogd. cVGZ vergoedt echter als gevolg van de Laagste Prijs Garantie (LPG) bepaling uit de overeenkomst maximaal de laagste prijs (€ 0,12) binnen het PRK cluster (117471):

Artikelnummer Artikelomschrijving  Inkoopprijs  Verpakkings-
hoeveelheid 
Inkoopprijs per stuk 
 16027477  DEXAMFETAMINE SULFAAT
TABLET 2,5MG VAL
 
 € 11,03*  90 ST  € 0,12

* Prijsniveau juni 2018, wijzigingen voorbehouden