Wijziging invoering voorkeursbeleid hormoonspiraal Levosert

Keuze voor hormoonspiraal vanaf 1 januari 2023 voorlopig bij huisarts en start regionale, gefaseerde implementatie samen met huisartsen

16-12-2022
Op 4 november 2022 hebben we, na een tijdelijke opschorting in augustus van dit jaar, aangekondigd dat we per 1 januari 2023 een voorkeursbeleid voeren op de hormoonspiraal Levosert. Naar aanleiding van dit bericht ontvingen wij veel klachten en vragen van huisartsen. Vooral over de bekendheid van de spiraal en de plaatsing ervan bij patiënten. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat huisartsen vertrouwd zijn met de hormoonspiraal. De kwaliteit van zorg staat immers voorop. Op basis van deze signalen en na overleg met huisartsen, de LHV en het NHG hebben we besloten het voorkeursbeleid per 1 januari 2023 regionaal en gefaseerd te implementeren op basis van gezamenlijke ervaringen en afspraken. Vervolgens wordt bepaald of en wanneer het voorkeursbeleid op landelijk niveau wordt ingevoerd. Tot die tijd bepalen huisartsen dus zelf welk merk hormoonspiraal zij plaatsen.

In de toekomst meer aandacht voor de gevolgen van ons voorkeursbeleid

Wij beseffen dat we, bij het aanwijzen van Levosert als voorkeursmiddel, de gevolgen voor huisartsen onderschat hebben. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Om dit in de toekomst te voorkomen, gaan we voortaan eerder het gesprek aan met zorgaanbieders en koepelorganisaties. Zodat het aanwijzen en de afstemming over voorkeursmiddelen zorgvuldig gebeurt.

Ervaren en leren samen met huisartsen

Op basis van de gesprekken met huisartsen, de LHV en het NHG hebben we besloten om het voorkeursbeleid voor de hormoonspiraal Levosert eerst gefaseerd en op regionaal niveau te implementeren.

Dit houdt in dat we een project opstarten waarin we samen met een groep huisartsen willen ervaren en leren wat er nodig is om vertrouwd te raken met de hormoonspiraal Levosert. Tijdens dit project onderzoeken we bijvoorbeeld welke scholing huisartsen nodig hebben en onderzoeken we de ervaringen van huisartsen in de praktijk.

Uitkomsten regionale implementatie voorwaarde voor landelijke invoering

De uitkomsten van de regionale implementatie vormen het uitgangspunt voor de landelijke invoering van het voorkeursbeleid. Zodra deze uitkomsten er zijn, worden deze besproken met belangen- en koepelorganisaties en wordt er bepaald of en wanneer het voorkeursbeleid op landelijk niveau wordt ingevoerd. Uiteraard informeren we huisartsen hier tijdig over.

Keuze voor hormoonspiraal voorlopig bij huisarts

Totdat het voorkeursbeleid mogelijk op landelijk niveau wordt ingevoerd, staat het huisartsen vrij om een andere hormoonspiraal te kiezen. Belangrijk is dat huisartsen het gewenste merk van de hormoonspiraal duidelijk op het recept vermelden. Voor patiënten verandert er in dit geval niets.

Huisartsen die zich vertrouwd voelen om met de hormoonspiraal Levosert te werken, verzoeken we uiteraard wel om deze hormoonspiraal te plaatsen bij onze verzekerden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De afgelopen tijd kregen we veel vragen over ons voorkeursbeleid voor de hormoonspiraal Levosert. We begrijpen deze vragen en geven graag extra uitleg aan de hand van veelgestelde vragen en antwoorden.
 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam