Voorkeursbeleid insulines

Biosimilars niet ten laste van het eigen risico

19-11-2020
Met ingang van 1 januari 2021 wijst VGZ meerdere biosimilar insulines als voorkeursgeneesmiddel aan voor diabetes patiënten. Biosimilars zijn biologische geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof als het originele product. 

De effectiviteit en veiligheid van de biosimilars zijn vergelijkbaar met het originele geneesmiddel, maar veel doelmatiger. Om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden, kiezen wij voor het zogenaamde voorkeursbeleid op geneesmiddelen. De aanwijzing betreft de biosimilars insuline isofaan van Novo Nordisk, insuline lispro van Sanofi en insuline aspart van Sanofi. Vanaf nu kunnen patiënten die ingesteld zijn op insuline isofaan, insuline lispro of insuline aspart omgezet worden op het voorkeursgeneesmiddel. Nieuwe gebruikers dienen te starten met het voorkeursgeneesmiddel. Wij kiezen voor bovengenoemde biosimilars  met vergelijkbare veiligheid en kwaliteit als Humuline®, Humalog®, en Novorapid®.

Samenwerking met NDF, DVN en KNMP

Samen met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de apothekersvereniging (KNMP) zijn in 2019 aandachtspunten vastgesteld die als houvast gebruikt kunnen worden om patiënten die ingesteld zijn op de biological, op een verantwoorde manier om te zetten: Aandachtspunten voor overstap patiënten van/naar biolsimilar insulines van de NDF. Voor zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen is een uitzondering gemaakt. Voor hen blijft VGZ de biological vergoeden indien zij niet omgezet wensen te worden. 

Omzetting naar een biosimilar

In 2016 hebben wij het voorkeursgeneesmiddel Abasaglar® (insuline glargine) aangewezen voor nieuwe gebruikers. In 2019 hebben wij het voorkeursgeneesmiddel Abasaglar® ook aangewezen voor bestaande gebruikers van Lantus®. Met behulp van de aandachtspunten die zijn opgesteld samen met NDF, DVN en KNMP is deze substitutie bij bestaande gebruikers zorgvuldig uitgevoerd en daarmee succesvol geweest. Wij vragen zorgverleners om uitvoering te geven aan de toekomstige omzetting naar de insuline biosimilars volgens de aandachtspunten. 

Kostenbesparing met behoud van kwaliteit

Wij zijn een groot voorstander van de inzet van biosimilars. De inzet van biosimilars leidt tot enorme kostenbesparingen met dezelfde kwaliteit. De kostenbesparing komt ten goede aan de premiebetaler: 

  • De kosten van het voorkeursgeneesmiddel worden niet ten laste van het eigen risico van de verzekerde gebracht;
  • De besparingen worden gebruikt om de premie betaalbaar te houden.

Hebt u nog vragen?

Voor meer achtergrond informatie over deze aanwijzingen verwijzen wij u naar onze pagina met veelgestelde vragen.

Download ook het document: 'Aandachtspunten voor overstap van/naar biosimilars

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam