Vergoeding van Apixaban in augustus

26-09-2023

Op 23 augustus 2023 is Apixaban verwijderd uit de G-standaard van de Z-Index. Om u tegemoet te komen vergoeden wij Apixaban ook in de laatste week van augustus. Heeft u Apixaban geleverd in GDV-verstrekkingen tussen 23 augustus en 31 augustus 2023? Dan ontvangt u hiervoor alsnog een vergoeding. Vanwege het lopende verbod op de Nederlandse markt komt het middel vanaf 1 september niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Begin oktober worden uw declaraties beoordeeld

Begin oktober bekijken we welke declaraties voldoen aan de voorwaarden voor een vergoeding. Deze worden vervolgens gecorrigeerd en nabetaald. Is uw declaratie gecorrigeerd? Dan ontvangt u hiervan een correctiespecificatie.

U kunt uw voorraad Apixaban retourneren

Door de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag is Apixaban momenteel verboden in Nederland. Heeft u een voorraad Apixaban over? Dan kunt u deze retourneren naar uw groothandel of fabrikant.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam