Verdiepend gesprek met een delegatie van de  KNMP over online medicijnservice

26-10-2021
Zoals in ons inkoopbeleid voor 2022 staat vermeld zijn we een inkoopprocedure gestart voor een online medicijnservice, een plaats- en tijdonafhankelijke vorm van zorg binnen de farmaceutische zorg. Naast vragen over het digitaal bestellen en de levering van medicijnen begrijpen we dat u als apotheekhoudende ook vragen heeft. Bijvoorbeeld over hoe dit online aanbod uw dagelijkse werkzaamheden kan beïnvloeden en hoe we met elkaar de kwaliteit van zorg waarborgen. Hierover hebben we recentelijk gesproken met een delegatie van de KNMP.

Kwaliteit van zorg, onderlinge bereikbaarheid en afstemming met voorschrijvers

Het belangrijkste onderwerp dat is besproken is de kwaliteit van zorg. Tijdens het gesprek met de KNMP hebben we toegelicht dat wij de kwaliteit van zorg als harde eis meenemen in de gesprekken met voorkeursaanbieders. Vanzelfsprekend is dit gewaarborgd in de inkoopprocedure. Zo moeten de voorkeursaanbieders voldoen aan alle vereiste zoals de NZa deze stelt. We verwachten echter ook dat de voorkeursaanbieders een stap verder gaan. De voorkeursaanbieders moeten aantoonbaar ervaring hebben in digitale begeleiding op afstand.

Daarnaast staan we in de inkoopprocedure uitgebreid stil bij de uitvoerbaarheid van medicatiebeoordelingen, onderlinge bereikbaarheid en afstemming met voorschrijvers en de bijdrage aan en participatie in regionale Farmacotherapeutische overleggen (FTO’s).

Online medicijnservice als aanvulling op het huidige aanbod farmaceutische zorg

Naast de kwaliteit van zorg hebben we gesproken over de plek van deze online medicijnservice in het farmaceutische zorgveld. We hebben toegelicht dat we de online medicijnservice zien als aanvulling op het huidige aanbod farmaceutische zorg. Het voordeel is dat patiënten dan zelf kunnen kiezen hoe zij farmaceutische zorg ontvangen: online of via openbare apotheken.

In het gesprek met de KNMP is benadrukt dat wij patiënten niet verplichten om gebruik te maken van de online medicijnservice. Patiënten moeten altijd keuze hebben in het kiezen van een zorgaanbieder en de manier waarop zij zorg ontvangen. Voor patiënten die positieve ervaringen hebben met online medicijnservices of voor wie het aanspreekt, willen wij wel de mogelijkheid bieden om hier gebruik van te maken.

In volgende gesprekken met de KNMP willen we gezamenlijk onderzoeken hoe deze verschillende vormen van farmaceutische zorg elkaar in de praktijk kunnen versterken.

Wilt u op de hoogte blijven of wilt u meer lezen?

Bekijk dan onze speciale webpagina. Op deze webpagina vindt u naast algemene informatie meer informatie over de zorg voor uw patiënt en over de toekomstige samenwerking met de voorkeursaanbieders. Op basis van relevante ontwikkelingen en de gesprekken met diverse apotheken, huisartsen en brancheorganisaties wordt deze webpagina continu aangevuld met nieuwe informatie.

Stel een vraag of geef een suggestie aan ons door

Heeft u zelf een vraag of suggestie over de online medicijnservice? U kunt uw vraag of suggestie eenvoudig aan ons doorgeven door gebruik te maken van een webformulier.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam