Terugroepactie Valsartan

20-09-2018
 

Begin juli zijn wij allen verrast door de vervuiling met de ongewenste stof NDMA in valsartan. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter beoordeling van de Geneesmiddelen hebben toen besloten op het niveau van de groothandel en apotheken de aangedane valsartan terug te roepen. Nimmer is er door de IGJ en het CBG sprake geweest van een terugroepactie op patiëntniveau. Dit is besloten omdat een Europese analyse liet zien dat de kans op het krijgen van kanker bij gebruik van valsartan zeer klein is.

Toch heeft de KNMP opgeroepen om valsartan op patiëntniveau terug te roepen. VGZ vindt het erg jammer dat de KNMP zonder afstemming en voorbijgaand aan het besluit van de IGJ en het CBG dit bericht heeft uitgestuurd. Naast alle onnodige kosten heeft dit ook tot de nodige verontrusting geleid bij onze verzekerden.

Indien u gehoor heeft gegeven aan de oproep van de KNMP dan heeft dat geleid tot inname van valsartan en aflevering van een ander geneesmiddel. Over de behandelmaand (augustus) zijn deze kosten, zowel terhandstelling als materiaalkosten, bij VGZ in rekening gebracht. VGZ heeft deze kosten op haar beurt zoals gebruikelijk te doen ten laste van het eigen risico gebracht. Verzekerden van VGZ wensen hiervoor gecompenseerd te worden. Omdat de IGJ nimmer heeft besloten tot een recall op patiëntniveau heeft de actie van de KNMP tot onnodige kosten geleid aan het adres van VGZ en de patiënt.

Om zowel VGZ als onze verzekerden te kunnen compenseren zullen apothekers eerst de declaraties van het nieuwe middel moeten crediteren alvorens VGZ het eigen risico kan corrigeren. Wij verzoeken u dan ook dit voor de verzekerden van VGZ te doen indien u op patiëntniveau valsartan heeft teruggeroepen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam