Overeenkomst Afvoerende incontinentiematerialen

20-02-2019
In september 2018 ontving u in onze nieuwsbrief meer informatie over de overeenkomst Afvoerende incontinentiematerialen. De belangrijke verandering om in aanmerking te komen voor deze overeenkomst is de voorwaarde voor een BIG-geregistreerde incontinentieverpleegkundige.
Voor de levering en vergoeding van deze zorg in 2019 zijn reeds overeenkomsten gesloten met landelijke leveranciers van hulpmiddelen en koepelorganisaties van apotheken (te weten Benu/Benudirect, Alcura/Alliance Healthcare en Apotheekzorg/Mosadex). Apotheken hebben individueel geen overeenkomst meer met VGZ voor Afvoerende incontinentiematerialen, tenzij zij zich als onderaannemer hebben aangesloten bij een gecontracteerde koepelorganisatie voor deze zorg.

NB: Een apotheekhoudend huisarts kan indien nodig uiteraard nog steeds een katheter plaatsen bij de verzekerde. Aan de overeenkomst tussen huisartsen en VGZ heeft op dit onderdeel geen verandering plaatsgevonden.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam