Vergoeding oogpleisters voor gebruik bij amblyopie

19-03-2020
Met ingang van 1 januari 2020 bieden wij de overeenkomst 'Verbandmaterialen' niet meer aan apotheekhoudenden aan. Dit heeft als gevolg dat oogpleisters die gebruikt worden bij amblyopie niet meer worden vergoed. Op basis van signalen uit het veld hebben wij echter besloten om deze oogpleisters wel te vergoeden.

De vergoeding van oogpleisters die worden gebuikt bij amblyopie gelden voor apotheken en apotheekhoudende huisartsen

Wat is de hoogte van de vergoeding?

De vergoeding bedraagt € 0,60 per 1 stuk (exclusief btw). Dit is gelijk aan de vergoeding die we hebben opgenomen in de overeenkomst ‘Verbandmaterialen’. U kunt deze kosten op de gebruikelijke wijze rechtstreeks bij ons declareren. Meer informatie over declareren? Bekijk de webpagina 'Declareren'. 

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam