Wijziging inkoopbeleid 2023

Nieuwe tariefbijlage basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2023

02-12-2022
In ons inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2023 staat op pagina 16 het proces voor zorginkoop omschreven. Door veranderende marktomstandigheden en de beperkte voortgang in het contracteerproces is besloten een nieuwe tariefbijlage voor de basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2023 aan te bieden. De nieuwe tariefbijlage bieden we vanaf 2 december 2022 aan in het Zorginkoopportaal van VECOZO.

Waarom deze wijziging?

Door de veranderende marktomstandigheden en de hoge inflatie merken we dat het contracteerproces beperkt voortgang boekt.

Daarom is besloten om onze methodiek voor de tariefindexatie in 2023 eenmalig te wijzigen. Dit betekent dat we de huidige basistarieven (van 2022) volledig indexeren met de gemiddelde kostenontwikkeling.

Om deze tariefindexatie te verwerken in de basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2023 is het noodzakelijk een nieuwe tariefbijlage aan te bieden.

Wat betekent dit voor apotheken en apotheekhoudend huisartsen?

Vanaf 2 december 2022 staat de nieuwe tariefbijlage klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt hiervan automatisch bericht van VECOZO.
Afhankelijk van uw situatie binnen het contracteerproces hanteren wij de volgende werkwijze:

 • Heeft u het aanbod voor de basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2023 al geaccepteerd? Dan vervangen wij de tariefbijlage en hoeft u niets te doen. Bent u niet akkoord met de nieuwe tariefbijlage? Dan kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier. In dat geval blijven de eerder door u geaccepteerde tarieven gelden.

 • Heeft u het aanbod voor de basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2023 nog niet geaccepteerd? Dan vindt u vanaf 2 december 2022 de nieuwe tariefbijlage in VECOZO.

 • Heeft u een doorlopende basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2022-2023? Dan vindt u de nieuwe tariefbijlage vanaf 2 december 2022 in het GDV-addendum in VECOZO.

Voor het accepteren van een basisovereenkomst Farmaceutische zorg 2023 geldt geen uiterste tekentermijn. Dit geldt ook voor het aanbod met de nieuwe tariefbijlage.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam