Meetperiode PREM verlengd tot en met 15 juli 2019

24-01-2019
De PREM meetperiode van de puntmeting is per 1 januari 2019 van start gegaan. De meetperiode is dit jaar verlengd tot en met 15 juli 2019. Zo heeft u, als apotheker, meer tijd om het minimaal benodigde respondenten te bereiken. 

Op deze manier krijgt iedereen betrouwbare inzichten over de klanttevredenheid en kunnen wij uw score tijdig meenemen in de profielindeling. Net als het afgelopen jaar zal de PREM in de profielindeling voor 2020 weer een groot aandeel van de totaalscore beslaan. Het is daarom goed om tijdig te starten met de uitvraag zodat het meetbureau over voldoende ingevulde vragenlijsten beschikt om de scores van uw apotheek te kunnen berekenen. Daarnaast is het belangrijk dat u controleert of de juiste AGB-code van uw apotheek bekend is bij het meetbureau, zodat uw score goed wordt doorgegeven aan ons.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam