Aanvulling inkoopbeleid 2022

Inkoopprocedure Online apotheek 2022: met maximaal drie zorgaanbieders in overleg over het afsluiten van een overeenkomst

17-06-2021
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Online apotheek’ vermeld dat we de online apotheek, een plaats- en tijdonafhankelijke vorm van zorg, als vast
onderdeel willen introduceren binnen de farmaceutische zorg. Om dit te bewerkstelligen, staat vermeld dat wij per 1 januari 2022 een of meerdere zorgaanbieders willen contracteren. Inmiddels is besloten dat wij met maximaal drie zorgaanbieders, op basis van een concreet voorstel, in overleg gaan over het afsluiten van een overeenkomst.

Waarom gaan we met maximaal drie zorgaanbieders in overleg over het afsluiten van een overeenkomst ‘Online apotheek’ voor 2022?

Inmiddels voorzien wij een grotere belangstelling voor een overeenkomst Online apotheek dan wij eerder, bij publicatie van het inkoopbeleid op 1 april, hadden voorzien.

Het is belangrijk om, zowel bij het contracteerproces als bij de samenwerking in tijden van de looptijd van de overeenkomst, goede afspraken te maken. Deze plaats- en tijdonafhankelijke vorm van farmaceutische zorg vraagt namelijk om extra afstemming, intensieve samenwerking en co-creatie voor de ontwikkeling van digitale, online oplossingen. Vanwege het intensieve en tijdrovende karakter van deze samenwerkingen, is daarom besloten om met maximaal drie zorgaanbieders in overleg te gaan over het afsluiten van een overeenkomst Online apotheek voor 2022.

Vanaf 1 juli 2021 starten wij het contracteerproces voor de overeenkomst Online apotheek. Zorgaanbieders kunnen dan tot en met 3 september 2021 een concreet voorstel indienen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Wat betekent deze aanvulling voor u als zorgaanbieder?

Heeft u interesse in een overeenkomst Online apotheek in 2022? Dan bieden wij u van 1 juli 2021 tot en met 3 september 2021 de mogelijkheid om een concreet voorstel bij ons in te dienen. Na analyse van alle binnengekomen voorstellen, gaan wij alleen in verder overleg met de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor deze overeenkomst. De overige geïnteresseerde zorgaanbieders die een voorstel hebben ingediend, ontvangen van ons bericht dat zij niet in aanmerking komen voor een overeenkomst.

Meer informatie over het indienen van een voorstel en overige tijdspaden van dit contracteerproces wordt uiterlijk 1 juli 2021 gepubliceerd op onze website.

Aanvulling inkoopbeleid 2022

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam