Diagnostiek en trombosezorg contractering 2020

20-11-2019
Per 2020 kopen wij de eerstelijns diagnostiek en trombosezorg selectief in, om schaalvergroting en samenwerking over de disciplines en lijnen heen te bevorderen. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionaal keuzes en verbindingen worden gemaakt voor zinnige diagnostiek en trombosezorg.

Dit kan voor u betekenen dat de communicatie, afstemming en/of het opvragen van waarden met betrekking tot laboratoriumdiagnostiek en/of de trombosezorg vanaf 2020 via een andere gecontracteerde zorgaanbieder verloopt. Meer informatie hierover en de (voorlopige) uitkomst van het offertetraject kunt u hier bekijken.

We maken daarbij afspraken met de geselecteerde aanbieders over de overstap van patiënten naar nieuwe zorgaanbieders en het informeren van hun huisarts en andere zorgverleners, om te waarborgen dat patiënten ook vanaf 1 januari 2020 tijdig de noodzakelijke zorg ontvangen. We willen daarbij de trombosepatiënten die daadwerkelijk naar een nieuwe aanbieder overgaan, persoonlijk informeren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam