Declareren niet-gecontracteerde zorg (2)

19-09-2019
Sinds 1 juli 2015 zijn de terhandstellingskosten als aparte prestatie te declareren. Bij de elektronische declaraties is dit destijds correct ingeregeld in de apotheeksystemen. Wij merken echter dat een groot aantal papieren (restitutie)declaraties nog steeds niet aan de landelijke regelgeving voldoet.

Met ingang van ontvangstdatum 1 september 2019 zijn wij gestopt met deze herberekening en zullen wij de nota’s die niet aan de landelijke regelgeving voldoen afwijzen. Onze verzekerden zullen bij deze afwijzing een melding zien waarin staat dat de nota niet aan de eisen voldoet en dat ze hiervoor contact kunnen opnemen met de apotheek. Wij gaan ervan uit dat u uw systeem hierop aanpast en de klant van een juiste nota voorziet.

Wilt u meer informatie over het declareren van niet gecontracteerde zorg? Bekijk dan onze speciale webpagina. U vindt hier ook meer informatie over hoe u een (restitutie-) nota opbouwt, inclusief enkele voorbeelden. Ook op de website van Vektis kunt u meer informatie vinden over de landelijke regelgeving met betrekking tot de restitutienota.


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam