Gewijzigde apotheekprofielen 2020

21-10-2019
In september hebben wij alle apotheken geïnformeerd over het apotheekprofiel voor 2020. Net als voorgaande jaren is het apotheekprofiel bepalend voor de hoogte van het tarief dat wij u aanbieden. Meer informatie over de procedure van de profielindeling vindt u in het document 'Toelichting Apotheekprofielen 2020'.
Het apotheekprofiel is onder andere afhankelijk van de patiëntervaringen in uw apotheek. Deze baseren wij op de metingen van de PREM. Apotheken worden geacht een meetbureau in te schakelen om deze patiëntervaringen te meten. Recent hebben wij begrepen dat de metingen die gedaan zijn door meetbureau Qualizorg onjuist zijn doorgegeven, waardoor de benchmark onjuist is. Omdat het apotheekprofiel mede tot stand is gekomen op basis van deze benchmark, kan het ook impact hebben op het apotheekprofiel.

Inmiddels hebben wij op basis van de juiste gegevens alle apotheekprofielen opnieuw berekend. Apotheken die via VECOZO in september een aanbod Farmaceutische Zorg 2020 hebben ontvangen, zijn inmiddels geïnformeerd over de consequenties van de herberekening. Apotheken met een doorlopende overeenkomst 2019-2020 worden medio volgende week geïnformeerd over hun apotheekprofiel.

NB voor poliklinische apotheken en apotheekhoudend huisartsen heeft de herberekening geen gevolgen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam