Acecort per 1 februari 2024 preferent middel voor de werkzame stof hydrocortison

24-01-2024

Vanaf 1 februari 2024 wordt het geneesmiddel Acecort van de fabrikant Ace Pharmaceuticals BV toegevoegd aan onze lijst met preferente geneesmiddelen. Dit voorkeursbeleid geldt voorlopig alleen voor de orale toedieningsvorm(en) voor de werkzame stof hydrocortison in de vorm van 1 mg, 5 mg en 10 mg tabletten.

Voorkeursbeleid wordt later dit jaar uitgebreid

De aanwijzing van Acecort geldt vanaf 1 februari alleen voor tabletten van de sterktes 1 mg, 5 mg en 10 mg. We zijn van plan om later dit jaar ook tabletten van 2 mg en 3 mg op te nemen in ons voorkeursbeleid. Zodra daar meer over bekend is informeren we u hierover via een nieuwsbrief.

U vindt de wijziging van 1 februari in het wijzigingsoverzicht van februari 2024 en in onze lijst preferente middelen.

De kwaliteit van geneesmiddelen staat voorop

In onze afweging om een preferent middel aan te wijzen voor de werkzame stof hydrocortison, zijn we uitgebreid in gesprek gegaan met BijnierNET. Hierdoor hebben we rekening kunnen houden met de noodzakelijke voorwaarden van optimale substitutietherapie bij patiënten met bijnierinsufficiëntie. En konden we zo een goede keuze maken voor een geschikt geneesmiddel met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Geen eigen risico op preferente middelen

Om de zorgkosten betaalbaar te houden betalen onze verzekerden geen verplicht en vrijwillig eigen risico voor preferente middelen (ook wel voorkeursgeneesmiddelen). De terhandstellings- of dienstverleningskosten die een apotheek in rekening brengt om het middel te leveren, vallen wel onder het eigen risico.

Lees meer over het preferentiebeleid en over hoe u uw patiënten hierover informeert.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam