Overeenkomst Afvoerende incontinentiematerialen

20-09-2018
 

Recentelijk is de overeenkomst Afvoerende incontinentiematerialen tussen apotheken en Coöperatie VGZ opgezegd. Belangrijke verandering om in aanmerking te komen voor deze overeenkomst is de voorwaarde voor een BIG-geregistreerde incontinentieverpleegkundige. Voor deze zorg zijn overeenkomsten gesloten met landelijke leveranciers van hulpmiddelen en koepelorganisaties van apotheken (te weten Benu/Benudirect, Alcura/Alliance Healthcare en Apotheekzorg/Mosadex).

Apotheken hebben individueel geen overeenkomst meer met VGZ voor Afvoerende incontinentiematerialen, tenzij zij zich als onderaannemer hebben aangesloten bij een gecontracteerde koepelorganisatie voor deze zorg. 

NB: Een apotheekhoudend huisarts kan indien nodig uiteraard nog steeds een katheter plaatsen bij de verzekerde. Aan de overeenkomst tussen huisartsen en VGZ heeft op dit onderdeel geen verandering plaatsgevonden.