Geen vergoeding voor combinatiepreparaat Cholecomb® per 1 oktober 2020

23-09-2020
Voor het combinatiepreparaat Cholecomb® hebben wij besloten deze per 1 oktober 2020 niet meer te vergoeden.

Cholecomb® – declaraties worden niet meer vergoed per 1 oktober 2020

Cholecomb® betreft een relatief nieuw geregistreerd combinatieproduct van rosuvastatine en ezetimib. Door het prijsverschil tussen het ter hand stellen van de werkzame stoffen rosuvastatine en ezetimib, en het combinatieproduct Cholecomb®, hebben wij besloten om per 1 oktober 2020 alleen nog de losse tabletten te vergoeden. Dit in navolging van het arrest gewezen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, d.d. 18-6-2019, in de zaak tussen MSD en Menzis. Het combinatieproduct Cholecomb® komt dan niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Wat betekent dit voor u en uw patiënt?

Na 1 oktober kunt alleen nog de losse producten declareren, inclusief terhandstellingsregel voor deze producten. Voor uw patiënt, onze verzekerde, realiseren we hiermee een kostenbesparing met behoud van kwaliteit.

UPDATE:

In de nieuwsbrief van augustus 2020 hebben wij aangegeven het geregistreerde combinatieproduct Eviplera® niet meer te vergoeden. Wij schorten deze maatregel voorlopig op. Daarmee komt het combinatieproduct Eviplera® voorlopig wel in aanmerking voor vergoeding.  

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord