Declareren niet gecontracteerde zorg

18-07-2019

Sinds 1 juli 2015 zijn de terhandstellingskosten als aparte prestatie te declareren. Bij de elektronische declaraties is dit destijds correct ingeregeld in de apotheeksystemen. Wij merken echter dat een groot aantal papieren (restitutie)declaraties nog steeds niet aan de landelijke regelgeving voldoet.

Met name het apart vermelden van de terhandstellingsprestatie en het bijbehorende bedrag en koppelnummer gebeurt niet altijd. Tot op heden hebben wij deze nota’s – waar mogelijk – met de hand herberekend, zodat de klant alsnog de juiste vergoeding kreeg.

Vanaf ontvangstdatum 1 september 2019 stoppen wij met deze herberekening en zullen wij de nota’s die niet aan de landelijke regelgeving voldoen afwijzen. Onze verzekerden zullen bij deze afwijzing een melding zien waarin staat dat de nota niet aan de eisen voldoet en dat ze hiervoor contact kunnen opnemen met de apotheek. Wij gaan ervan uit dat u uw systeem hierop aanpast en de klant van een juiste nota voorziet.

Wilt u meer informatie over het declareren van niet gecontracteerde zorg? Bekijk dan onze speciale webpagina. U vindt hier ook meer informatie over hoe u een (restitutie-) nota opbouwt, incl. een voorbeeld.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam