Spiegelinformatie

Wij streven naar een goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorgkosten. Dat doen we door apotheken te beoordelen op onderdelen, die naar landelijke en eigen inzichten een goede afspiegeling vormen van klantbeleving, medische kwaliteit en betaalbaarheid. Om apotheken inzage te geven in de verbetermogelijkheden versturen wij spiegelinformatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel.

Apotheekprofiel 2023

Het apotheekprofiel van 2023 wordt gebaseerd op de periode 1-7-2021 t/m 30-6-2022. De spiegelinformatie is gebaseerd op de profielsystematiek zoals deze geldt voor de profielbepaling van 2023. Meer informatie over deze profielsystematiek vindt u in onze Toelichting op de apotheekprofielen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u van ons spiegelinformatie ontvangen ten behoeve van uw apotheek? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Wij versturen spiegelinformatie aan apotheken om inzage te geven in de verbetermogelijkheden op onderdelen binnen het (huidige) apotheekprofiel.
 • De informatie in de tabellen is gebaseerd op de prestaties van uw apotheek in het afgelopen kwartaal. De puntenverdeling is gebaseerd op de prestaties van uw apotheek in de laatste vier kwartalen. Om die reden kan de puntenverdeling afwijken van wat u zou verwachten op basis van de spiegelinformatie.
 • De spiegelinformatie bestaat uit twee onderdelen:

  • de verklaarinformatie met daarin de punten die uw apotheek heeft gescoord op basis van de laatste vier kwartalen
  • de verbeterinformatie met daarin de prestaties van uw apotheek in het laatste kwartaal

  De verklaarinformatie geeft inzicht in hoe uw apotheek scoort over de afgelopen vier kwartalen. De definitieve bepaling van het apotheekprofiel vindt plaats over de periode Q3 2021 t/m Q2 2022. De apotheekprofielen zullen we in de maand september bekendmaken. Meer informatie over de criteria en de meetperiodes die gebruikt worden om uw profiel te bepalen zijn te vinden in onze Toelichting op de apotheekprofielen.

 • Wij vergelijken apotheken met elkaar op ieder relevant onderdeel. Alle apotheken binnen dit element of onderdeel worden evenredig verdeeld op basis van het aantal te behalen punten. Voor meer uitleg over de onderdelen zie onze Toelichting op de apotheekprofielen.
 • Uw score is afhankelijk van uw uitkomst ten opzichte van de rest. De scoreberekening per onderdeel of element is verder toegelicht in onze Toelichting op de apotheekprofielen.

  Bijvoorbeeld, u scoort 9 van de 17 punten binnen de indicator 'Volgen van de richtlijnen: gepast gebruik'. Dit betekent dat circa 50% van de apotheken beter scoort dan u, en circa 50% van de apotheken minder goed scoort dan u. Het kan nooit zo zijn dat alle apotheken meer dan 9 punten scoren.

  Verder is het goed om te weten dat uw score is berekend op basis van de afgelopen vier kwartalen. De verbeterinformatie daarentegen is gebaseerd op alleen het laatste kwartaal.

 • Wij maken in de spiegelinformatie onderscheid tussen 'verklaren' en 'verbeteren':

  • Verklarende informatie: deze informatie (de puntenverdeling op pagina 1) is gebaseerd op de afgelopen vier kwartalen
  • Verbeterinformatie: deze informatie (zichtbaar in tabellen) is gebaseerd op het afgelopen kwartaal
 • Wij versturen de spiegelinformatie ieder kwartaal naar alle apotheken die zich in een gemeente bevinden waar cVGZ een aanmerkelijk marktaandeel heeft
 • De laatst verstuurde spiegelinformatie is van kwartaal 3 2022 (verzenddatum 16-17 december 2022).

  Wij verstrekken enkel spiegelinformatie aan apotheken die zich in een gemeente bevinden waar cVGZ een aanmerkelijk marktaandeel heeft. Voor de profielbepaling van 2023 is de ondergrens gesteld op een marktaandeel van 15%.

  In de volgende situaties informeren wij apotheken over een wijziging in het wel/niet ontvangen van spiegelinformatie:

  • Wanneer het marktaandeel van cVGZ in uw gemeente is gedaald onder de ondergrens, terwijl u eerder wel spiegelinformatie ontving.
  • Wanneer het marktaandeel van cVGZ in uw gemeente is gestegen tot boven de ondergrens, terwijl u eerder geen spiegelinformatie ontving.

  Wij versturen spiegelinformatie alleen naar vooraf geverifieerde e-mailadressen. Hebt u geen spiegelinformatie ontvangen terwijl u dit wel had verwacht? Stuur dan een e-mail naar onze zorginkoop afdeling. Wij zijn te bereiken op het e-mailadres: zorginkoop.farmacie@vgz.nl.

Staat uw vraag er niet tussen? Stel hier uw vraag over spiegelinformatie.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam