Spiegelinformatie

Wij streven naar een goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorgkosten. Dat doen we door apotheken te beoordelen op onderdelen, die naar landelijke en eigen inzichten een goede afspiegeling vormen van klantbeleving, medische kwaliteit en betaalbaarheid. Om apotheken inzage te geven in de verbetermogelijkheden versturen wij spiegelinformatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel.

Spiegelinformatie derde kwartaal 2020

Anders dan bij het ontvangen van de spiegelinformatie uit het eerste en tweede kwartaal van 2020 ontvangt u geen punten voor de verschillende onderdelen. Op dit moment beraadt VGZ zich over haar profielindicatoren waardoor een puntentoekenning niet mogelijk is. Naar verwachting ontvangt u in kwartaal 1 van 2021 de informatie over de profielindicatoren voor de berekening van het profiel 2022.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u van ons spiegelinformatie ontvangen ten behoeve van uw apotheek? Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Waarom ontvang ik spiegelinformatie van Coöperatie VGZ?

  Wij versturen spiegelinformatie aan apotheken om inzage te geven in de verbetermogelijkheden op onderdelen binnen het (huidige) apotheekprofiel.
 • Bepalen de behaalde punten/scores (in de spiegelinformatie) mijn apotheekprofiel bij Coöperatie VGZ?

  Nee, de spiegelinformatie bevat informatie uit het verleden over de huidig geldende criteria binnen het profiel. De definitieve set met criteria en de meetperiodes die gebruikt worden om uw profiel te bepalen zijn te vinden in het Verantwoordingsdocument Apotheekprofielen.
 • Hoe moet ik de puntenverdeling per element interpreteren?

  Wij vergelijken apotheken met elkaar op ieder relevant onderdeel. Alle apotheken binnen dit element of onderdeel worden evenredig verdeeld op basis van het aantal te behalen punten. Iedere staaf in de grafiek representeert een even grote groep apotheken. Voor meer uitleg op de onderdelen zie 'Verantwoordingsdocument Apotheekprofielen'.
 • Hoe moet ik mijn score interpreteren?

  Uw score is afhankelijk van uw uitkomst ten opzichte van de rest. De scoreberekening per onderdeel of element is verder toegelicht in 'Verantwoordingsdocument Apotheekprofielen'.

  Ter illustratie, u scoort 30 van de 60 punten binnen 'Onderdeel Distributie'. Dit betekent dat er circa 50% van de apotheken beter scoren dan u, en circa 50% van de apotheken minder goed scoren dan u. Het kan nooit zo zijn dat alle apotheken meer dan 30 punten scoren.

 • Hanteert Coöperatie VGZ bepaalde streefwaarden op de verschillende elementen van de spiegelinformatie?

  Nee, er zijn geen streefwaarden. Met de spiegelinformatie worden apotheken alleen met elkaar vergeleken.
 • Op welke periode is de spiegelinformatie gebaseerd? 

  Wij maken in de spiegelinformatie onderscheid tussen 'verklaren' en 'verbeteren':

  • Verklarende informatie: deze informatie/grafieken zijn gebaseerd op de afgelopen vier kwartalen
  • Verbeterinformatie: deze informatie/tabellen zijn gebaseerd op het afgelopen kwartaal
 • Wat laat de taartdiagram (element 'Distributie') mij zien?

  De taartdiagram laat zien hoe het besparingspotentieel van het onderdeel 'Distributie' is verdeeld. De taartdiagram laat zien welk element het grootste aandeel binnen uw besparingspotentieel heeft.
 • Hoe vaak ontvang ik mijn spiegelinformatie?

  U ontvangt ieder kwartaal spiegelinformatie van ons. 
 • Ik heb geen spiegelinformatie ontvangen. Hoe kan dat? 

  Wij verstrekken enkel spiegelinformatie aan apotheken die zich in een gemeente bevinden waar Coöperatie VGZ een aanmerkelijk marktaandeel heeft.

  De praktijken die dit betreft hebben we hierover via mail geïnformeerd. Hebt u geen mail ontvangen? Kijk dan of uw e-mail provider geschikt is om html-bijlagen te ontvangen. Met name e-mailadressen die eindigen op @planet.nl of @hetnet.nl zijn niet geschikt voor het ontvangen van html-bijlagen. Indien uw e-mail provider niet geschikt is om html-bijlagen te ontvangen, verzoeken wij u om een alternatief e-mailadres aan ons door te geven. Dit kan via het contactformulier.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord