Spiegelinformatie

Wij streven naar een goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorgkosten. Dat doen we door apotheken te beoordelen op onderdelen, die naar landelijke en eigen inzichten een goede afspiegeling vormen van klantbeleving, medische kwaliteit en betaalbaarheid. Om apotheken inzage te geven in de verbetermogelijkheden versturen wij spiegelinformatie. Op basis van de beschikbare informatie wordt voor elk onderdeel bepaald hoe de apotheek presteert op het betreffende onderdeel.

Spiegelinformatie vierde kwartaal 2020

Het apotheekprofiel van 2022 wordt gebaseerd op de periode 1-7-2020 t/m 30-6-2021. De spiegelinformatie van het vierde kwartaal van 2020 is gebaseerd op de profielsystematiek zoals deze geldt voor de profielbepaling van 2022. Meer informatie over deze profielsystematiek vindt u in onze Toelichting op de apotheekprofielen 2022.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u van ons spiegelinformatie ontvangen ten behoeve van uw apotheek? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Waarom ontvang ik spiegelinformatie van Coƶperatie VGZ?

  Wij versturen spiegelinformatie aan apotheken om inzage te geven in de verbetermogelijkheden op onderdelen binnen het (huidige) apotheekprofiel.
 • Bepalen de behaalde punten/scores (in de spiegelinformatie) mijn apotheekprofiel bij Coöperatie VGZ?

  Nee, de spiegelinformatie bevat informatie uit het verleden over de huidig geldende criteria binnen het profiel. De definitieve set met criteria en de meetperiodes die gebruikt worden om uw profiel te bepalen zijn te vinden in onze Toelichting op de apotheekprofielen.
 • Hoe moet ik de puntenverdeling per element interpreteren?

  Wij vergelijken apotheken met elkaar op ieder relevant onderdeel. Alle apotheken binnen dit element of onderdeel worden evenredig verdeeld op basis van het aantal te behalen punten. Voor meer uitleg over de onderdelen zie onze Toelichting op de apotheekprofielen.
 • Hoe moet ik mijn score interpreteren?

  Uw score is afhankelijk van uw uitkomst ten opzichte van de rest. De scoreberekening per onderdeel of element is verder toegelicht in onze Toelichting op de apotheekprofielen.

  Bijvoorbeeld, u scoort 9 van de 17 punten binnen de indicator 'Volgen van de richtlijnen: gepast gebruik'. Dit betekent dat circa 50% van de apotheken beter scoort dan u, en circa 50% van de apotheken minder goed scoort dan u. Het kan nooit zo zijn dat alle apotheken meer dan 9 punten scoren.

 • Op welke periode is de spiegelinformatie gebaseerd? 

  Wij maken in de spiegelinformatie onderscheid tussen 'verklaren' en 'verbeteren':

  • Verklarende informatie: deze informatie (zichtbaar in grafieken) is gebaseerd op de afgelopen vier kwartalen
  • Verbeterinformatie: deze informatie (zichtbaar in tabellen) is gebaseerd op het afgelopen kwartaal
 • Hoe vaak ontvang ik mijn spiegelinformatie?

  Wij versturen de spiegelinformatie ieder kwartaal naar alle apotheken die zich in een gemeente bevinden waar cVGZ een aanmerkelijk marktaandeel heeft
 • Ik heb geen spiegelinformatie ontvangen. Hoe kan dat? 

  De laatst verstuurde spiegelinformatie is van Q3 2020 (verzenddatum 8 en 9 januari 2021). De spiegelinformatie van Q4 2020 zullen we naar verwachting medio april 2021 verzenden.

  Wij verstrekken enkel spiegelinformatie aan apotheken die zich in een gemeente bevinden waar cVGZ een aanmerkelijk marktaandeel heeft. Voor de profielbepaling van 2022 is de ondergrens gesteld op een marktaandeel van 15%.

  In de volgende situaties informeren wij apotheken over een wijziging in het wel/niet ontvangen van spiegelinformatie:

  • Wanneer het marktaandeel van cVGZ in uw gemeente is gedaald onder de ondergrens, terwijl u eerder wel spiegelinformatie ontving.
  • Wanneer het marktaandeel van cVGZ in uw gemeente is gestegen tot boven de ondergrens, terwijl u eerder geen spiegelinformatie ontving.

  Wij versturen spiegelinformatie alleen naar vooraf geverifieerde e-mailadressen. Hebt u geen spiegelinformatie ontvangen terwijl u dit wel had verwacht? Neem dan contact op met ons Zorgaanbiedersloket Farmacie.

Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord