FAQ Juridische uitspraak inzake Enstilar

Onlangs heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een rechtszaak m.b.t. de preferente aanwijzing van Calcipotriol/Betamethason. Wij hebben u hierover geïnformeerd via onze nieuwsbrief en website. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen - en bijbehorende antwoorden - op deze uitspraak.

Calcipotriol/Betamethason

 • U kunt verzekerden waarbij behandeling met Calcipotriol/Betamethason is gestart door dermatologen de zalf of het schuim meegeven, omdat de clustering specifiek voor deze groep verzekerden niet langer van toepassing is. 
 • Via een kort geding heeft Leo Pharma, fabrikant van Enstilar (Calcipotriol/Betamethason), bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing van cVGZ inzake het voorkeursbeleid dat wij voeren op Calcipotriol/Betamethason. Het betrof specifiek de clustering van zalf en schuim in de aanwijzing. De rechtbank heeft Leo Pharma in het gelijk gesteld. Dit houdt in dat de clustering van de toedieningsvormen zalf en schuim (Enstilar®) komt te vervallen voor die patiënten voor wie behandeling met Calcipotriol/Betamethason wordt geïnitieerd door dermatologen en de daarop betrekking hebbende vervolgrecepten.
 • De uitspraak inzake het kort geding is gedaan op 13 april 2021 en op die datum is de preferente aanwijzing komen te vervallen. Wij hebben de wijziging in het preferentiebeleid doorgegeven aan de Z-index en gevraagd de aanpassing z.s.m. door te voeren. Helaas is gebleken dat het (nog) niet mogelijk is om deze uitzondering mee te geven aan software huizen, zodat het zichtbaar wordt in de apotheekinformatiesystemen. Wij hebben daarom besloten om deze uitzondering op te nemen in de lijst preferente geneesmiddelen in afwachting van de mogelijkheden die de Z-index ons kan bieden.
 • De clustering van de schuim in de aanwijzing Calcipotriol/Betamethason is losgelaten. Dit betekent dat Calcipotriol/Betamethason schuim niet wordt meegenomen, en enkel het cluster Calcipotrol/Betamethason wordt meegenomen in uw spiegelinformatie en uw profielberekening richting 2022.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam