Noodzaak taakherschikking en andere vormen van financiering 

Nu de gevolgen van de vergrijzing merkbaar worden, mensen blijven namelijk langer thuis wonen en er komen complexere vraagstukken, krijgt ook de eerstelijnszorg een steeds belangrijkere rol. Om de toenemende vraag naar eerstelijnszorg op te kunnen vangen moeten we de eerstelijnszorg verstevigen. Hiervoor zien we een belangrijke rol weggelegd voor zorgaanbieders binnen de extramurale farmacie.

De rol en functie van de apotheker 

Om de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg te verstevigen, moeten we allereerst goed kijken naar de huidige tijdsbesteding en financiering bij het leveren van medicijnen en zorg. Zorgaanbieders moeten immers wel tijd en ruimte hebben om een betekenisvolle bijdrage te leveren in de eerstelijnszorg. En dat vraagt om een taakherschikking en andere financieringsvormen.

Ontwikkeling van andere financieringsvormen

Om apotheekhoudenden de benodigde ruimte te geven om zich te profileren als volwaardige zorgaanbieders in de eerstelijnszorg, is het belangrijk om de distributie van geneesmiddelen én de bedrijfsvoering van de apotheek efficiënter en centraler te organiseren.

We zien, in de huidige financieringsvormen, dat de afbouw van medicatie of bijvoorbeeld de inzet van niet-medicamenteuze behandelingen onvoldoende gestimuleerd en gewaardeerd wordt. Dit belemmert naar onze mening gepaste inzet van geneesmiddelen.

Met het ontwikkelen van andere vormen van financiering willen we zorgaanbieders stimuleren en op gepaste wijze waarderen om meer aandacht te hebben voor bijvoorbeeld het afbouwen van medicatie. Belangrijk is dat we met het bestaande budgetkader deze overgang realiseren.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam