Nieuwe, passende bedieningsmodellen 

Om de wensen en behoeften van onze leden centraal te stellen, de rol en functie van de apotheker te versterken en de distributie van geneesmiddelen efficiënter te organiseren, willen we graag samen met onder andere zorgaanbieders en apothekersorganisaties nieuwe en passende bedieningsmodellen ontwikkelen.

Bedieningsmodellen 

Bij het ontwikkelen van nieuwe, passende bedieningsmodellen maken we onder andere onderscheid tussen:

 • Regionale apotheken
 • Farmaceutische zorgaanbieders (farmacotherapeut)
 • Landelijke (online) apotheek

Regionale apotheken

De regionale apotheek is een fysieke locatie waar patiënten voor zowel hun medicijnen als farmaceutische zorgvragen terecht kunnen. Het verzorgingsgebied van deze regionale apotheek is groter dan het verzorgingsgebied van apotheken die we momenteel in een stad of dorp kennen. Door schaalgrootte (bijvoorbeeld in voorraadbeheer en distributie van medicijnen) hebben de regionale apotheken de bedrijfsvoering zodanig efficiënt ingericht dat er meer tijd en aandacht is voor het leveren van zorg. Wij verwachten dat de regionale apotheken ontstaan door een samenvoeging binnen het huidige apotheeklandschap of als gevolg van nieuwe toetreders tot de markt.  

Farmaceutische zorgaanbieders (farmacotherapeut)

De farmacotherapeut is een zorgaanbieder die zich volledig focust op zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan farmacotherapeuten die dichtbij een huisartsenpraktijk op laagdrempelige wijze zorginhoudelijk contact hebben met zowel de huisarts als de patiënt. De zorgaanbieder ondersteunt patiënten met zorginhoudelijke taken, zoals coaching voor het stimuleren van zelfregie, preventie, therapietrouw en de begeleiding bij het afbouwen van medicatie.   

Landelijke (online) apotheek

Dit zijn landelijke leveranciers die (online) op efficiënte wijze en grote schaal patiënten kunnen bedienen. Deze leveranciers richten zich dan met name op de distributie van geneesmiddelen, maar kunnen ook met online mogelijkheden voorzien in de zorgbehoefte van een specifieke patiëntenpopulatie.  

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam