Farmaceutisch zorglandschap in 2030

In ons inkoopbeleid voor 2023 hebben we aangekondigd een langetermijnvisie te ontwikkelen voor het farmaceutische zorglandschap. De veranderende marktomstandigheden dwingen ons immers na te denken over kwalitatieve farmaceutische zorg die duurzaam, toegankelijk en betaalbaar is.

Onze visie op 2030

Samen met onze leden, zorgaanbieders en andere stakeholders hebben we het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over de toekomst van het farmaceutische zorglandschap. Op basis van deze gesprekken en eigen inzichten over de veranderende zorgvraag van patiënten, hebben we een toekomstbeeld ontwikkeld over hoe wij het farmaceutische zorglandschap in 2030 voor ons zien.

Ons uitgangspunt is om de veranderingen in het farmaceutische zorglandschap te realiseren binnen het huidige budgetkader. Onze visie over het farmaceutische zorglandschap 2030 lichten wij toe aan de hand van de volgende hoofdpunten:

Wat betekent onze visie voor 2030 concreet voor 2024?

Met de toelichting op de verschillende hoofdpunten hebben we onze visie op het farmaceutische landschap in 2030 gegeven. Uiteraard gaan we deze toekomstvisie samen met onder andere zorgaanbieders en apotheekketens verder concretiseren. Dit alles met als doel om samen te bepalen welke stappen noodzakelijk zijn om de farmaceutische zorg duurzaam, toegankelijk en betaalbaar te houden. 

In 2024 starten we al wel met het verstevigen van de rol en functie van de apotheker als volwaardig zorgaanbieder in de eerstelijnszorg en als medicatiespecialist. Dit doen we door tijdens de zorginkoop voor 2024 extra aandacht te hebben voor farmaceutische zorgprestaties en door met zorgaanbieders hierover aanvullende afspraken te maken.  
 
Als zorgaanbieders goede ideeën hebben om de distributie van geneesmiddelen efficiënter te organiseren en/of de positie van de apotheker in de eerstelijnszorg te versterken, kunnen zij deze ideeën met ons delen. Dit kunnen zij doen via ons webformulier. Wanneer ideeën al concreter zijn, kunnen deze ook ingediend worden als transformatieplan

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam