Digitalisering

Passende zorg betekent steeds vaker een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, zoveel mogelijk gepersonaliseerd en op maat. Ons uitgangspunt is zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.  

Digitale zorg: een belangrijke bouwsteen

Met digitale zorg komt de zorg naar onze leden toe. Hierdoor kunnen ze vaker de zorg thuis ontvangen, of kunnen ze vanuit huis worden gemonitord. Dat is positief voor onze leden, hun omgeving en het milieu. Digitale zorg is ook een belangrijke bouwsteen om het groeiende capaciteitsprobleem in de zorg aan te pakken. 

Gezamenlijke ambities

Bij het inkopen van zorg zetten we daarom, naast de reguliere fysieke zorg, ook volop in op digitale zorg. Samen met andere zorgverzekeraars hebben we in Zorgverzekeraars Nederland-verband gezamenlijke ambities geformuleerd voor de inkoop van digitale zorg. Om écht het verschil te maken, zetten we graag nog een stap verder op het gebied van digitale zorg. Samen met zorgaanbieders die hier de ambitie en mogelijkheden voor hebben.

Digitalisering binnen de farmaceutische zorg

We zijn ervan overtuigd dat het farmaceutische zorglandschap onder invloed van technologische ontwikkelingen ingrijpend gaat veranderen. Wij geloven dat de veranderende wensen en behoeften van patiënten leiden tot een toename van digitale farmaceutische zorg ten opzichte van bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan een fysieke apotheek. Bijvoorbeeld doordat we een efficiëntere inrichting ontwikkelen voor de distributie van geneesmiddelen en door de mogelijkheden van zorg op afstand. De toename van digitale farmaceutische zorg betekent overigens niet dat we minder farmaceutische zorgaanbieders nodig hebben.

Door de inzet van digitale zelfhulpprogramma’s/online toepassingen kunnen patiënten beter inschatten of en wanneer het nodig is om een beroep te doen op de expertise van farmaceutische zorgaanbieders. Daarnaast helpt het zorgaanbieders bij het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, wordt onnodige zorg in de eerste lijn voorkomen en heeft de zorgaanbieder gerichter tijd voor patiënten.

Daarom verwachten we in 2024 dat zorgaanbieders actief aan de slag gaan met het ontwikkelen van digitale zelfhulpprogramma’s/online toepassingen of minimaal gebruikmaken van reeds beschikbare e-health applicaties en services, zoals medicijnwekkers en apotheek.nl.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam