De apotheker als volwaardige zorgaanbieder in de eerstelijnszorg

In 2030 zien we de apotheker als volwaardige zorgaanbieder in de eerstelijnszorg en als zorginhoudelijk medicatiespecialist. Om die rol en functie van de apotheker in de eerstelijnszorg te verstevigen, is samenwerking en overleg met eerstelijnszorgaanbieders essentieel.

Samenwerking met eerstelijnszorgaanbieders

Om de rol en functie van de apotheker in de eerstelijnszorg te verstevigen, is het belangrijk dat er regelmatig intercollegiale overleggen plaatsvinden. Bijvoorbeeld met huisartsen, medisch specialisten en wijkverpleegkundigen. Daarnaast moeten de FTO-groepen op hoog niveau functioneren en wordt de apotheker bij voorkeur actief betrokken bij bijvoorbeeld meekijkconsulten.

Extra aandacht voor zorgfuncties in de eerstelijnszorg

Ook vinden we het belangrijk dat apothekers in de toekomst meer tijd en aandacht kunnen besteden aan het gepast gebruik van geneesmiddelen, de begeleiding bij het afbouwen en de therapietrouw van patiënten. Tot slot heeft de apotheker in 2030 extra aandacht voor de zelfredzaamheid van de patiënt en preventie. Dit alles met als doel om het medicijngebruik en toenemende zorgvraag waar mogelijk te beperken. Om de zelfredzaamheid onder patiënten te vergroten, is het belangrijk dat de (online) contactmogelijkheden, diensten en services van apothekers laagdrempelig en toegankelijk zijn.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam