Uw gekozen zorgsoort:

Contracten

Om de kwaliteit, klantbeleving en kosten van farmaceutische zorg optimaal te krijgen voor onze verzekerden, sluiten wij overeenkomsten af met zorgaanbieders. In deze overeenkomst leggen we vast welke prestaties u mag declareren, welke voorwaarden wij stellen aan de aflevering van farmaceutische middelen én aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen.

Algemene inkoopvoorwaarden

Op alle overeenkomsten met Coöperatie VGZ zijn de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ van toepassing. 

Contract nieuwe apothekers

Wij hebben op dit moment ruim voldoende farmaceutische zorg gecontracteerd. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe contractanten. Het is mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde biedt. We kijken hierbij naar de volgende criteria:

  • Kan de nieuwe apotheek een bereikbaarheidsprobleem oplossen? Bijvoorbeeld omdat een andere apotheek sluit, of er een nieuwe woonwijk in aanbouw is.
  • Zorgt de nieuwe apotheek voor betere zorg dan andere apotheken? Bijvoorbeeld een verbeterde samenwerking met de eerste lijn, of extra programma’s voor farmaceutische zorgverlening.
  • Heeft de nieuwe apotheek een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kosten van farmaceutische zorg.
  • Biedt de nieuwe apotheek aanvullende keuzemogelijkheden voor onze verzekerden én heeft de nieuwe apotheekhoudende in de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht?

Wijzigen IBAN-nummer

Wijzig uw rekeningnummer met het Wijzigingsformulier IBAN-nummer (PDF). U verstuurt dit formulier door onderaan het formulier op de button ‘verzenden’ te klikken. Bijlagen voegt u toe met de paperclip. Lukt het digitaal versturen niet? Mail dan het formulier naar Contractmanagement VGZ.