Wijziging inkoopbeleid 2023 

Verruiming criterium voor ELV voorafgaand aan GRZ is verplaatst en onterechte verwijdering van een inkoopcriterium voor ‘Toegang tot de GRZ’ is teruggezet in ons inkoopbeleid   

05-10-2022

Op 30 juni 2022 hebben wij in ons inkoopbeleid 2023 een verruiming van een criterium voor ELV voorafgaand aan GRZ gepubliceerd. Helaas hebben wij geconstateerd dat deze verruiming per abuis op de verkeerde plek in ons inkoopbeleid terecht is gekomen. Daardoor is ten onrechte een geldend criterium voor de ‘Opname op de GRZ na opname op het ELV’ verwijderd. 

Correcte vermelding in ons inkoopbeleid 2023

Het verruimde criterium voor de opname op het ELV voorafgaand aan de GRZ-behandelingen staat nu correct in ons inkoopbeleid vermeld onder ‘Algemene inkoopcriteria voor aanbieders in de GRZ’ op pagina 25. Dit stond eerder incorrect vermeld onder ‘Inkoopcriteria Toegang tot de GRZ’ op pagina 32. 

Het inkoopcriterium ‘Als voorafgaand aan de opname op het ELV al duidelijk is dat een patiënt zal worden opgenomen op de GRZ, mag de prestatie niet bij Zorgverzekeraar of verzekerde in rekening worden gebracht’ blijft van toepassing en wordt nu ook als zodanig vermeld op pagina 32 van ons inkoopbeleid.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

De eerder gepubliceerde verruiming van het inkoopcriterium voor ELV voorafgaand aan GRZ blijft inhoudelijk van kracht. 

Het verruimde criterium houdt in dat de opname in het ELV voorafgaand aan GRZ-behandelingen (gericht op het (her)leren van vaardigheden en het trainen van functies) wel toegestaan is als de cliënt een week of langer niet belastbaar is. Deze zorg kan gedeclareerd worden onder de voorwaarde dat de combinatie van de ELV-declaratie en de GRZ DBC niet duurder is dan de DBC zonder ELV. De verruiming van dit criterium betekent dat onder de genoemde voorwaarden ELV voorafgaand aan GRZ gedeclareerd mag worden.

Het inkoopcriterium ‘Als voorafgaand aan de opname op het ELV al duidelijk is dat een patiënt zal worden opgenomen op de GRZ, mag de prestatie niet bij Zorgverzekeraar of verzekerde in rekening worden gebracht’ blijft eveneens van kracht.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam