Wijziging inkoopbeleid 2023

Aanpassing tariefaanbod Eerstelijnsverblijf (ELV) door toepassing inhaalcomponent

18-07-2022
In ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2023 stond op pagina 10 onder ‘Eerstelijns verblijf’ vermeld dat ons tarief-aanbod voor ELV 2023 is gebaseerd op twee componenten, namelijk: de NZa-indexcijfers (exclusief inhaalcomponent) en de score van de zorgaanbieder in onze ELV-benchmark.


Tariefaanbod op basis van NZa-indexcijfers, inclusief inhaalcomponent

Op de eerste component, de NZa-indexcijfers, voeren wij een wijziging door. We hebben besloten om bij de indexcijfers nu ook de inhaalcomponent toe te passen. Met het toepassen van de inhaalcomponent vinden we aansluiting bij de generieke werkwijze van de NZa en andere zorgverzekeraars. Naar aanleiding van dit besluit wordt ons tariefaanbod voor ELV aangepast.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

In het tariefaanbod dat zorgaanbieders voor 2023 van ons ontvangen, is de inhaalcomponent al verwerkt. Deze wijziging heeft verder geen gevolgen voor zorgaanbieders en het reguliere inkoopproces voor 2023.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvulling op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam